PAJOTTENLAND – Intergemeentelijke preventiedienst zet zich in voor zijn ‘dementievriendelijke gemeenten’

De Intergemeentelijke Preventiedienst Pajottenland in samenwerking met de lokale besturen van Lennik, Gooik, Herne, Bever en Galmaarden stelde in de seniorie Kesterberg in Leerbeek de actie ‘Praatcafés Dementie’ voor. Hiermee haken zij hun wagonnetje aan bij het initiatief van het regionaal expertisecentrum dementie Memo (Dilbeek). Dat werkt al nauw samen met de Vlaamse overheid, de Vlaamse Alzheimerliga en een vijftigtal andere organisaties en diensten die in het domein al actief zijn in Vlaams-Brabant en dit met de vaste wil te groeien naar een dementievriendelijke samenleving.

Leren omgaan met dementie

De actie kadert in de gemeentelijke doelstellingen ‘een dementievriendelijke gemeente’ te zijn. Beter leren omgaan met dementie is immers een uitdaging voor de hele samenleving. Daarom lanceerde de Koning Boudewijnstichting,  in samenwerking met onder meer de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten eerder al de oproep ‘Dementievriendelijke gemeenten’ met als doel ‘een maatschappelijk draagvlak creëren voor een betere omgang met personen met dementie en het isolement doorbreken’. Iedereen wordt trouwens geacht tot een dementievriendelijkere gemeente te kunnen bijdragen.

Bianca Vanreepinghen als coördinator Preventie Pajottenland en Sigrid De Geyter als Memo-coördinator regio Halle-Vilvoorde gaven duiding. “De kans op dementie – en ook jongdementie –  neemt sterk toe met de leeftijd en het aantal mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing in de toekomst dan ook sterk aangroeien. Met onze ‘Praatcafés Dementie’ bieden wij een plek en een gelegenheid aan waar familieleden van personen met een dementie, mantelzorgers  en andere betrokkenen en belangstellende elkaar kunnen vinden. Er is ruimte en tijd om met lotgenoten ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen, standpunten in te nemen, steun te vinden, emoties te bespreken en contacten op te bouwen. Via de deskundigen zijn de ‘praatcafés’ tevens een laagdrempelig instrument om in een zo informeel mogelijke sfeer efficiënte en doelmatige informatie mee te geven en in te winnen”.

Een bijeenkomst in iedere gemeente  

Om iedereen de kans te geven zo dicht mogelijk in zijn of haar buurt en ‘Praatcafé Dementie’ te kunnen bijwonen voorzien de vijf deelnemende gemeenten nu elk een specifieke bijeenkomst waaraan telkens via een gastdeskundige ook een thema ‘gezondheid’ wordt gekoppeld. Ieder praatcafé is uiteraard toegankelijk voor alle inwoners van de deelnemende gemeenten en ook van daarbuiten”.

Praatcafé dementie Gooik

Donderdag 18 april om 19u30 in de Seniorie Kesterberg (Ninoofsesteenweg 127 – 1755 Gooik)
Thema: Noden en behoeften van de mantelzorger. Hoe omgaan met veranderend gedrag?

Praatcafé dementie Lennik

Donderdag 20 juni om 19u30 in het WCD Den Bleek (Stationsstraat 35 – 1750 Lennik)
Thema: Doolhof van premies en tegemoetkomingen in de thuiszorg.

Praatcafé dementie Herne

Dinsdag 17 september om 19u30 in het GC Dominicanessenklooster (H. Geeststraat 24 – 1540 Herne)
Thema: Hulpmiddelen en woningaanpassingen voor mensen met dementie

Praatcafé dementie Galmaarden

Donderdag 3 oktober om 19u30 in het CDO Akkerwinde (Steenstraat 9 – 1570 Vollezele)
Thema: ‘Ik word wel eens kwaad’ – Over de emoties van de mantelzorger

Praatcafé dementie Bever

Donderdag 21 november om 19u30 in de gemeentelijke feestzaal Plosje10 (Plaats 10 – 1547 Bever)
Thema: Levenseinde beslissingen – wilsverklaringen – Wat kan ik nu op papier zetten voor later?

De praatcafés zijn vrij en gratis toegankelijk. Inschrijven is wel wenselijk maar niet verplicht.

Dit nieuwsbericht delen: