GOOIK en de vzw Martin De Kegel hand in hand voor de kansarmen in Sri Lanka

In het gemeentehuis gaf de Gooikse vzw Martin De Kegel een inkijk in haar doelstellingen en haar werking die zich richten op de kansarme bevolking in Sri Lanka, een eilandstaat in de Indische Oceaan. Ook het Gooiks gemeentebestuur verleent die vzw steun. Dat infomoment sloot aan op een recente projectreis naar dat land waaraan ook Jonas De Maeseneer, de schepen voor Noord-Zuid, deelnam. Met dit infomoment wilde de vzw de Gooikenaars informeren over de projecten die zij in dat Zuid-Aziatisch land al gerealiseerd heeft met onder meer de subsidies die de organisatie jaarlijks van onder andere de gemeente Gooik ontvangt.  

Van 7 tot 27 februari was een gezelschap waaronder schepen Jonas De Maeseneer en Lieve Van Rysselberghe, de voorzitter van de vzw, evenals Sonia De Temmerman, Annemie Decrem, Stefaan Detandt, Eric Van Rysselberghe  en Anne Raman op werkbezoek in Sri Lanka. Het vroegere Ceylon staat bekend om zijn prachtige natuurlijke schoonheid waardoor het behoort tot de meest befaamde en gegeerde toeristische bestemmingen. Dat is echter de rectoversie van het plaatje. Verso gezien behoort Sri Lanka economisch evenwel tot de groep landen met een laag gemiddeld inkomen en zoals in meerdere oosterse landen wordt de rijkdom er niet altijd even eerlijk verdeeld.

Wat verbindt Gooik met Sri Lanka?

De vzw Martin De Kegel met voorzitter Lieve Van Ruysselberghe verleent in Sri Lanka school- en andere hulp aan kinderen, gezinnen en gemeenschappen met een focus op het verbeteren van de toegang tot onderwijs. Het leidmotief is ‘mensen helpen die door niemand anders geholpen worden’.

Het was begin 1998 dat Gooikenaar Martin De Kegel een KWB-projectreis dwars door Sri Lanka maakte. Bij zijn thuiskomst liet de gedachte aan de arme visserskinderen hem evenwel niet los en wilde hij ‘iets’ doen voor dat ontwikkelingsland. Toen was het plan nog vaag. Na zijn plots overlijden in 2001 was het voor zijn weduwe Lieve Van Ruysselberghe zonneklaar. Zij zou zich verder voor 100% inzetten om aan arme gezinnen met kinderen in het verre Sri Lanka betere kansen te bieden. De eerste stap was de oprichting van de vzw Martin De Kegel die meteen genoot van overweldigende steun, bemoediging en goedkeuren van familie, vrienden en Sri Lankaanse kennissen. De nieuwe vzw wilde daarbij een vereniging zijn die de belofte van blijvende steun aan hen die het in Sri Lanka zo hard nodig hadden zou nakomen.

Onderwijs cruciaal

Twee decennia later is de vzw Martin De Kegel uitgegroeid tot een begrip zowel in de regio Gooik als in het verre Sri Lanka waar bevriende Sri Lankanen eveneens een Foundation De Kegel in het leven hebben geroepen. Die Foundation bood de bijkomende garantie dat ook ter plekke de steun en de  hulpverlening ordentelijk en doeltreffend zouden gebeuren. Het is een feit dat de vzw Martin De Kegel nooit de fondsen kan vergaren die nodig zijn om een land met 22 miljoen inwoners uit de ellende te helpen. Een belangrijke taak die de Foundation is toebedeeld bestaat er in een analyse te maken van de meest nijpende noden en de vzw hiervan op de hoogte te brengen.

Voorzitter Lieve Van Rysselberghe: “En ja, de belofte van toen is nog steeds van kracht en wij gaan er dan ook nog dagdagelijks voor. Dankzij onze vzw genieten vandaag onder meer een 700-tal kinderen uit kansarme gezinnen beter onderwijs. Wij geloven er in dat onderwijs de basis legt voor een betere toekomst. Onderwijs is de sleutel om de cirkel van armoede te doorbreken. Maar onze actie houdt niet op bij de schoolbanken. Via duurzame projecten ondersteunen we ook de hele gemeenschap”.

Een bijzondere mijlpaal in die voorbije twintig jaar is de hulpverlening na de tsunami van december 2004. De vzw Martin De Kegel gaat er bijzonder prat op dat zij binnen de kortste keer er in zijn geslaagd om haar zustervereniging te kunnen voorzien van hulpgoederen en voedselpakketten die er voor zorgden dat honderden ‘beschermelingen’ daadwerkelijk werden geholpen.

Indrukwekkende ‘hulp- en steunbalans’  

De vzw Martin De Kegel kan alvast al een indrukwekkende lijst realisaties voorleggen:

8 scholen waar schoolbenodigdheden werden uitgedeeld aan kinderen
6 scholen waar een waterzuiveringsinstallatie werd opgezet
1 opening van een waterzuiveringsinstallatie in een centrum voor kankerpatiënten
2 centra voor ‘vocational training’
7 locaties waar vrouwengroepen werkzaam zijn
1 locatie waar de straatkinderen samenkomen
4 locaties waar bio rijstboeren samenwerken en waar biologisch zaaigoed werd uitgedeeld
1 weeshuis waar ouderloze kinderen via onderwijs een betere toekomst hebben
1 schooltje voor zwakbegaafde jongeren
1 centrum voor mentaal gehandicapten
1 school waar nieuwe toiletten werden gefinancierd

Koken kost evenwel geld

Lieve Van Rysselberghe: “Ook wij zouden graag eens de Lotto winnen maar intussen moeten we roeien met de riemen waarover we kunnen beschikken. Onze kas wordt gespijsd via giften die voor 40 euro en meer ook fiscaal aftrekbaar zijn, we organiseren activiteiten, we hebben trouwe sponsors en genieten van gemeentelijke subsidie. Alles wat wij met onze 15 leden kunnen vergaren wordt meer dan doordacht besteed. Het is ook één van de redenen dat wij er aan hielden onze werking eens in de schijnwerpers te zetten. Het zou overigens fantastisch zijn dat ook u ons financieel een duwtje zou in de rug geven. Vanaf amper 50€ per jaar stuurt u een kind naar school en geeft u het een toekomst. En via een fiscaal attest kunt u tot 45% van uw gift terugkrijgen”.

Op regelmatige basis gaat een delegatie van de vzw op eigen kosten en al dan niet in het gezelschap van sympathisanten zich vergewissen van de toestand ter plaatse. Ook in februari was dat het geval. Zo namen op 7 februari  Stefaan, Annemie, Eric, Lieve, Sonia, Anne en Jonas vanuit Londen een vlucht naar Negombo. Hun reisverslag kan via deze link gelezen worden.

Nadere info:  https://www.mdkvzw.be/  

Dit nieuwsbericht delen: