Met de plaatsing van zonnepanelen op het dak van De Kring wordt HERNE een stukje duurzamer

Na het plaatsen van de zonnepanelen op het dak van De Kring hield het gemeentebestuur er aan een infomoment in te lassen om die installatie evenals de werking van PajoPower CV-so (coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk) toe te lichten. Het gaat over 68 zonnepanelen die goed zijn voor een verwachte jaarlijkse productie van 27 kWp en een vermindering van een jaarlijkse CO2 uitstoot van 13.000 kg of een equivalent van 9 gezinnen. Hierdoor wordt ook tegemoetgekomen aan het engagement in het kader van het burgemeestersconvenant en het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP). Als ondervoorzitter en coördinator van PajoPower was het Noël Sissau die toelichting gaf. PajoPower opereert vanuit het Plattelandscentrum Paddenbroek in Gooik.

Pajo Power

PajoPower (Pajottenland en Zennevallei) werd als coöperatieve vennootschap opgericht in 2014, werkt hoofdzakelijk met vrijwilligers en legt zich toe op het lokaal bevorderen van schone en hernieuwbare energie en dat onder meer via elektrische deelwagens en laadpunten, ledverlichtingsprojecten en PV (photo Voltaic) installaties op gebouwen van (semi)overheden (gemeentelijke infrastructuur, scholen, sporthallen, woonzorgcentra,….). Hierdoor versnelt de coöperatieve mee de energietransitie in de regio. Het telt ruim 500 vennoten en is goed voor een investering van 1,3 mln € in hernieuwbare energieprojecten.

Als sociale coöperatie is het management gebaseerd op inspraak van de coöperant. De winsten worden enerzijds opnieuw geïnvesteerd om nieuwe sociale doelen te ondersteunen en anderzijds uitgekeerd onder de vorm van dividenden aan de leden. Coöperanten investeren derhalve samen in hernieuwbare energieprojecten. Hierdoor versnellen ze mee de energietransitie in de regio.

Wie vennoot wordt van PajoPower kan stroom aankopen via EcoPower die dan op zijn beurt garant staat voor 100% duurzame stroom. PajoPower wil niet alleen het verbruik van groene energie promoten maar ook de prijzen stabiel en laag houden.  Nadere toelichting over het ‘vennootschap’ is te lezen op deze site

Wat ging er aan vooraf?

Uit de gemeenteraad van september 2023: “Voor de realisatie maakt het bestuurscollege een gebruik van een raamovereenkomst voor zonnepanelen op publieke gebouwen van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) dat optreedt als aankoopcentrale. De burgercoöperatie PajoPower heeft samen met het milieuvriendelijke Ecopower de aanbesteding uitgeschreven en het VEB kreeg de plaatsing toegewezen. In de opdracht is voorzien dat de investering wordt gedragen door de burgercoöperatie PajoPower, die ook zorgt voor de volledige ontzorging op technisch vlak. De gemeente dient daartoe  PajoPower wel een recht van opstal te verlenen.

Er werd gekozen voor een financiering op 20 jaar via huurkoop door PajoPower die instaat voor de plaatsing van de PV-installatie met burgerparticipatie. Burgers kunnen bij PajoPower aandelen kopen waarmee ze de installatie financieren. Voor de gemeente bedraagt de financieringskost € 0. Gedurende de looptijd van de overeenkomst monitort PajoPower de installatie en vervangt het de defecte componenten. De gemeente betaalt enkel de afgenomen elektriciteit. Omdat de elektriciteitsprijs niet afhankelijk is van externe geopolitieke factoren blijft hij dan ook voor vele jaren stabiel. Na de looptijd wordt de installatie kosteloos overgedragen aan de gemeente. De zonnepanelen zullen zorgen voor een productie van zowat 27.000 kWh.  

De uitbater van de concessie zal de onmiddellijk verbruikte elektriciteit aan een voordelig tarief kunnen kopen voor de hele duur van de concessie. Wat niet verbruikt kan worden zal op het net moeten worden geïnjecteerd waarvoor de gemeente ook nog een injectievergoeding zou kunnen ontvangen. In de toekomst voorziet het bestuur de mogelijkheid het overschot van de elektriciteitsproductie te delen met alle andere gemeentelijke gebouwen waardoor nog een bijkomende besparing zou kunnen gerealiseerd worden”.

Schepen Kris Degroote – Concreet voor De Kring

“In de overeenkomst met PajoPower betaalt het lokaal bestuur gedurende 20 jaar een bedrag van 0,1133 €c/kW+ BTW. De Kring betaalt aan de gemeente  0,15 €c/kW. Het overschot aan kW wordt dan geïnjecteerd op het net waarvoor dan een injectievergoeding kan worden ontvangen. Op latere datum behoort ook het ‘energiedelen’ met andere gemeentelijke gebouwen tot de mogelijkheden. Het gedeelte dat we zo ‘delen’  staat dan ook voor een flinke besparing op de energiefaktuur.  Over 20 jaar gerekend zou dit break even moeten zijn. Na twintig jaar wordt de volledige installatie eigendom van de gemeente. Op dat moment zijn er dus enkel nog inkomsten en geen (of veel minder) kosten. Het is voorzien dat dat panelen zeker nog een tiental of meer jaren verder energie zouden produceren”.

Dit nieuwsbericht delen: