GOOIK – Voor de opleiding ‘Reanimatie & Defibrilatie’ mocht de gezondheidsraad 15 deelnemers verwelkomen

Gooik wil een ‘hartveilige gemeente’ zijn. Daarom plaatste de gemeente her en der aan haar openbare gebouwen AED-toestellen. Om haar inwoners de vrees te ontnemen zo’n toestel in geval van nood te gebruiken organiseert het lokaal bestuur in samenwerking met het Rode Kruis en zijn gezondheidsraad regelmatig infomomenten. Dat was zo het geval in het Sociaal Huis in Leerbeek waar Michel Dumond, de verantwoordelijke communicatie en werving en animator ‘Hartveilig’ van de Rode Kruis-afdeling Lennik-Gooik, de opgekomen belangstellenden een korte opleiding ‘Reanimatie en Defibrilatie’ gaf.  

Iemand in nood helpen is een wettelijke verplichting. Dat is evident maar in de praktijk zijn er veel mensen die panikeren en niet weten wat precies te doen. Meteen hulp kunnen bieden voorkomt vaak erger. Via gratis informatiemomenten leert de redder in nood evenwel daadwerkelijk, correct en efficiënt reageren. De efficiëntie bij het gebruik van een AED-toestel is overigens bewezen. Het geeft een slachtoffer 60% meer kans om te overleven.

Enkel voordelen

Anne Abeels, past-voorzitter van Rode Kruis Lennik-Gooik, ziet aan de opleiding ‘Reanimatie en Defibrilatie’ enkel voordelen: “Een les ‘Reanimatie en Defibrilatie’ zoals die wordt aangeboden door het Rode Kruis biedt de deelnemers kennis en vaardigheden aan om eerste hulp te verlenen in noodsituaties bij voorbeeld als blijkt dat een persoon een hartstilstand doet. In eerste instantie – en onder meer – wordt de aandacht gevestigd op de communicatie met slachtoffers en op  het verplaatsen van een slachtoffer waarbij levensbelangrijke regels dienen gerespecteerd te worden. Daarna wordt er stilgestaan bij de levensreddende handelingen. Die omvatten dan technieken van  reanimatie (CPR) en het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED).

CPR staat voor Cardiopulmonary Resuscitation of gewoon reanimatie. Het is een levensreddende procedure die wordt uitgevoerd wanneer iemand een plotselinge hartstilstand heeft. CPR omvat het toepassen van borstcompressies en het geven van beademingen om de circulatie van zuurstofrijk bloed door het lichaam te behouden. CPR zou door iedereen moeten kunnen worden toegepast totdat professionele medische hulpverleners  de zorg overnemen.

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat wordt gebruikt om een persoon te helpen wiens hart plotseling stopt met kloppen. Het apparaat is ontworpen om elektrische schokken aan het hart toe te dienen, waardoor het hart mogelijk weer in een normaal ritme kan gaan kloppen. Een AED analyseert automatisch het hartritme van de persoon en geeft gesproken instructies over hoe het toestel moet worden gebruikt. Het is een essentieel hulpmiddel voor noodsituaties en kan worden gebruikt door ‘onderlegde’ leken of professionals om levens te redden.

Het belang van het leren herkennen van noodsituaties staat eveneens bovenaan de lijst want dan pas kan er bepaald worden welke juiste acties kunnen worden ondernomen. Dat leerpunt geeft duiding over het herkennen van tekenen en symptomen van hartproblemen.

Ook een beter gevoel van zelfredzaamheid

Zo’n vorming biedt veel meer dan alleen praktische kennis aan. De deelnemers krijgen er ook een beter gevoel van zelfredzaamheid bij. Het stelt individuen in staat om in bepaalde situaties zelfverzekerd en doortastend op te treden wat hun zelfvertrouwen en hun gevoel van eigenwaarde dan ook ten goede komt. De houder van het attest kan alleszins bijdragen aan een meer veilige en meer zorgzame samenleving, waarin mensen elkaar kunnen helpen”.

Tijdens de uiteenzetting wordt de theorie ook aangevuld met praktische oefeningen. Aan het einde van de cursus krijgen de deelnemers het attest ‘Reanimatie & Defibrilatie’ uitgereikt.

Anne Abeels is niet zomaar een lid van de afdeling Lennik-Gooik. Haar energie, haar betrokkenheid en haar onbaatzuchtige inzet waren en zijn een stuwende kracht die van het Rode Kruis Lennik-Gooik een actieve vereniging hebben gemaakt. Recent nam Edwin Rosé de voorzittersfakkel van haar over.

Meer info: voorzitter@lennik-gooik.rodekruis.be

Dit nieuwsbericht delen: