GALMAARDEN-HERNE – Veel belangstelling voor opendeur in het nieuw Centrum voor Dagopvang

Een paar weken geleden werd in het complex Akkerwinde aan de Steenstraat in Vollezele het project Centrum/collectief voor Dagopvang (CDO) officieel opengesteld. De Welzijnskoepel West-Brabant in samenwerking met de lokale besturen en in het bijzonder de diensten voor maatschappelijk welzijn van Galmaarden en Herne zijn er overgegaan tot het opzetten van een dienstbetoon waarbij ondersteuning wordt aangeboden voor het opvangen van nog thuis of bij mantelzorgers residerende ouderen en zorgbehoevenden. Aan de hand van de ‘opendeur’ konden belangstellenden zich komen vergewissen van de werking van de OCMW-thuiszorgdiensten en kennismaken met de mogelijkheden dat het centrum te bieden heeft.

Opvang voor ouderen en zorgbehoevenden  

Het Centrum voor Dagopvang biedt overdag professionele opvang aan ouderen en zorgbehoevenden.  Het is geen rusthuis of kortverblijf, maar wel een volwaardige ondersteuning voor de gebruiker en diens netwerk van mantelzorgers en professionele hulp. Ter plekke krijgt de gebruiker verzorging op maat, ontbijt, warme maaltijden, dagbesteding, een gezellig samenzijn, …  en dat alles aan democratische prijzen.

Het centrum is gericht op het aanbieden van een veilige en stimulerende omgeving waar de cliënten kunnen genieten van ‘animatie’ afgestemd op hun verminderde autonomie door een zinvolle dagbesteding met  activiteiten aangepast aan hun verwachtingen. Het centrum wil vooral ook respijt bezorgen aan mantelzorgers waardoor zij van een tijdelijke rust kunnen genieten terwijl hun dierbaren in goede handen zijn.

Het dienstbetoon in CDO Akkerwinde legt het accent op sociale activiteiten om zó interactie te bevorderen (spelletjes, handwerk, muziek, …..). Die activiteiten helpen bij het voorkomen van sociaal isolement en bevorderen de geestelijke gezondheid. Het centrum biedt ook maaltijden en snacks aan. Die maaltijden worden gezamenlijk bereid en zijn afgestemd op de voedingsbehoeften van ouderen.

Ook toevallige bezoeker Marc De Taeye, in het verleden zelf jarenlang bestuurslid van het OCMW-Galmaarden, heeft een goed oog in de toekomst van het project: “ Het is algemeen geweten dat we met ons allen almaar ouder worden en dat de verveling en de eenzaamheid bij die ouderen vaak doorslaggevend zijn om voor een rustoord te kiezen. Aan de andere kant zijn er ook vele ouderen die nog thuis kunnen wonen omdat ze omringd en geholpen worden door kinderen of familie maar voor wie dat permanent aanwezig en hulpverlenend zijn ook hun eigen doen en laten serieus kan hypothekeren.  In beide gevallen biedt dit Centrum voor Dagopvang soelaas”

Co-organisatie

De Welzijnskoepel West-Brabant is een welzijnsvereniging die aanstuurt op een overkoepelende samenwerking. Als welzijnspartner van de lokale besturen biedt de koepel een antwoord op de vraag naar gespecialiseerd personeel, diensten en bovenlokale thema’s in het zorg en- welzijnslandschap en speelt hij hierbij een maatschappelijke rol.

De cliënten

Medioren en senioren uit de twee gemeenten maar ook van daarbuiten en die nog ‘thuis’ verblijven zijn welkom. Na de contactopname volgt een kennismakingsgesprek zodat het dagverblijfteam kan nagaan of het dienstbetoon overeenstemt met de noden en de wensen van de betrokken persoon en zijn omgeving. Bij een dagopvang ligt het accent op gezelligheid en ontspanning en dus niet op verzorging en medische ondersteuning.

De cliëntbijdrage kost 4 euro/uur en bevat de opvang, de dagactiviteiten, het klein verzorgingsmateriaal, de versnaperingen, water en koffie. De minimumaanwezigheid van cliënten bedraagt 3 opeenvolgende uren. Ontbijt en/of middagmaal worden apart aangerekend evenals dranken buiten koffie en water. Het CDO Akkerwinde is de eerste weken alleen maar de maandag en de dinsdag ter beschikking. Naargelang de bekendheid en de aanvragen wil het CDO op termijn opvang aanbieden van maandag tot vrijdag tussen 8u en 17u. Inwoners van Galmaarden en Herne krijgen een korting van 1 euro op de bijdrage per uur. De inwoners van de seniorenwoningen in Akkerwinde dan weer mogen een halve dag per week gratis deelnemen aan de activiteiten van het CDO.

Info en contact: Melissa Trombini – vraag@welzijnskoepelwb.be – 0488/ 07 89 16. Zij wordt bijgestaan door Evy Berckmans.

Dit nieuwsbericht delen: