GOOIK – Opendeurweekend VUB Fotonica Innovatiecentrum Oetingen één groot succes

Dit weekend zet het VUB Fotonica Innovatiecentrum op zijn Photonics campus in Oetingen de deuren open voor het publiek. Met die opendeurdagen, mede naar aanleiding van zijn 10-jarig bestaan en mede in het kader van het project Flanders Technology and Innovation (FTI), wil het centrum onder de leiding van professor Hugo Thienpont het brede publiek en vooral de jongeren bewust maken van het belang van en interesse opwekken voor wetenschappen, technologie en innovatie. Het ontdekken van de mogelijkheden van lichttechnologie, rondleidingen in de labo’s, STEAM-activiteiten en aan boord gaan bij de AI-bus zijn de speerpunten voor het bezoek. Te oordelen naar de ruime belangstelling kan alvast van een succesrijk initiatief gesproken worden.   

Een unieke blik achter de schermen

Flanders Technology and Innovation is de grootste technologiebeurs in Vlaanderen en Brussel. Daarbij  worden verschillende inspirerende activiteiten georganiseerd in de periode van 15 tot 24 maart 2024. In het kader van dat FTI Brussel, georganiseerd door de Vlaamse overheid en de Vrije Universiteit Brussel, stelt ook B-PHOT Brussels Photonics zijn campus in Oetingen open voor het publiek. Het is een niet te missen uitzonderlijke kans om er een unieke blik achter de schermen te werpen en voor het ontdekken van de plannen rond de op stapel staande STEAM Academie op de site van het gewezen schoolgebouw van De Oester in het centrum van Oetingen.

Het B-PHOT Brussels Photonics team van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) is een onderzoeksgroep die zich richt op fotonica, een gebied van de natuurkunde dat zich bezighoudt met het gebruik van licht (fotonen) voor verschillende toepassingen, waaronder communicatie, sensoren, beeldvorming en optische componenten. ‘Brussels Photonics’ verwijst naar het onderzoeksgebied in fotonica aan de VUB.

Op de Photonics campus in Oetingen wordt onderzoek uitgevoerd voor het ontwikkelen op het gebied van fotonica van nieuwe optische componenten, geavanceerde lasersystemen, optische vezeltechnologieën en toepassingen zoals biomedische beeldvorming, communicatie en milieumonitoring. De campus staat onder de leiding van professor Hugo Thienpont, gewoon hoogleraar aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en tevens vicerector Innovatie & Valorisatie en Oetingenaar. Als directeur van Brussels Photonics B-PHOT heeft hij de fotonica-onderzoeksgroep, die thans meer dan 70 fotonica-onderzoekers, ingenieurs, technische experts en administratief personeel telt en die zich toespitst op toepassingen van licht en lichttechnologie, op wereldniveau weten te brengen.

Jongeren aantrekken en onderwijs optimaliseren  

Professor Hugo Thienpont is een groot voorstander bij het brede publiek en zeker ook bij jongeren interesse op te wekken voor technologie in het algemeen. Naast het opzetten van een STEAM Academy wil hij dat dan ook doen aan de hand van opendeurdagen in het Oetings centrum niet alleen om de buurtbewoners in de gelegenheid te stellen er kennis te maken met de activiteiten maar ook om op termijn de broodnodige hoog gespecialiseerde medewerkers te kunnen aantrekken. Want voor de professor is het daartoe al bij wijze van spreken 10 na 12: “Waar Vlaanderen thans nog in de top 5 en zelfs nog in de top 3 staat op gebied van technologie en innovatie dreigt het bij gebrek aan een afdoend aantal opgeleide gespecialiseerde wetenschappers en technische experts die koppositie te verliezen.

Daarom richten wij thans onze pijlen op het aanspreken van jongeren zowel uit het secundair onderwijs als ook al uit het lager onderwijs om hen ieder op zijn of haar niveau in te leiden en mee te nemen in de wereld van wetenschappen en technologie. Die domeinen zijn onontbeerlijk om de aarde te redden en onze maatschappij een duurzaam voortbestaan met een goede levenskwaliteit te garanderen. De jongeren die mee instappen kunnen zo het tekort aan medewerkers mee helpen opvangen. Er komt immers geen eindigheid aan wat met technologie kan gedaan worden. Zij kunnen zo dan ook een zeer interessante carrière opbouwen en een belangrijke bijdrage voor de komende generaties nalaten. Maar ook ouders en grootouders evenals onderwijskrachten kunnen bij het zetten van die stappen een belangrijke rol vervullen door mee interesse te betonen”.

Nog voor de professor is het belangrijk dat “er vanuit de overheid dringend meer middelen worden ter beschikking gesteld om het onderwijs in wetenschappen en technologie te optimaliseren. Daarbij dient ook gedacht aan het tijdig bijscholen van de leerkrachten. Er is dringend nood aan onder meer ingenieurs, geneeskundigen, wetenschappers en technologen. Onderwijs, wetenschappen en innovatie zijn in elkaar verstrengeld. Als die ketting doorgebroken wordt lopen wij het risico snel te verarmen en de kwaliteit van ons leven te zien achteruitgaan”.

Het bezoek

Het B-PHOT Brussels Photonics team laat de bezoekers kennismaken met de verschillende facetten van onderzoek. Naast het fundamenteel onderzoek (dingen begrijpen, fenomenen vaststellen, …) zijn er ook nog het toegepast researchonderzoek (nieuwe toepassingen onderzoeken, ….) en op het hoogste niveau het industrieel onderzoek (een product verbeteren in de zin van sneller, goedkoper, …). De bezoekers krijgen alleszins de gelegenheid fotonica te ontdekken en te leren wat de invloed is van licht op onze samenleving. Er kan ook een kijkje genomen worden achter de schermen van de technologische innovaties. Hoe licht gebruiken om ons voedsel veiliger te maken of hoe het ultrasnelle internet thuis werkt zijn eveneens bijzonder attractieve aandachtspunten. Licht maakt ook zelfrijdende auto’s mogelijk en ook in het onderzoek naar kanker of diabetes is fotonica niet weg te denken. Dat alles kan ontdekt worden tijdens de rondleidingen doorheen de campus. Er zijn ook tal van STEAM-activiteiten doorheen de dag en de AI-bus neemt de bezoekers ook mee doorheen tal van leuke uitdagingen.

Wie dit weekend niet tot de gelukkige 400 vooraf ingeschreven toegelaten bezoekers behoorde dient geenszins te wanhopen. Om de belangstelling voor wetenschappen, technologie en innovatie verder aan te wakkeren en de buurtbewoners bij de plannen van het centrum te blijven betrekken plant het voortaan terug jaarlijks een opendeurweekend.

Contact en infohttps://www.b-phot.org  of b-phot@vub.be  of 0475/50.09.02.    

Dit nieuwsbericht delen: