Met het overlijden van Simon Driscart verliest BEVER een steunpilaar en een sleutelfiguur

Afgelopen zaterdag is gewezen burgemeester Simon Driscart thuis plotseling overleden. Dat melden zijn echtgenote Jeannine Meulenyser en zijn kinderen. Hij werd geboren op 7 november 1941. De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats van Bever, vindt plaats in de Sint-Martinuskerk op vrijdag 15 maart om 10u. Simon Driscart werd burgemeester van Bever in 1982, een ambt dat hij met veel ijver opnam tot ere-burgemeester Luc Deneyer in januari 2001 de fakkel van hem overnam.

Simon Driscart bepaalde als mens en als christendemocraat mee de Beverse geschiedenis. Bij de verkiezingen van 1970 werd Joseph Goorickx verkozen als nieuwe burgemeester en in 1976 herhaalde zich hetzelfde scenario. Telkenmale was Simon Driscart daarbij zijn trouwe eerste schepen. Ook in 1982 was de tandem Goorickx/Driscart goed voor het gros van de stemmen. Een lichte voorsprong maakte van Simon Driscart dan wel de nieuwe burgemeester. Goorickx werd op zijn beurt eerste schepen.

Het was door toedoen van de toenmalige burgemeester Simon Driscart dat Luc Deneyer zich eind 1988 een eerste keer kandidaat stelde op de toen nog CVP-lijst. Hij werd meteen verkozen en aangesteld als eerste schepen, een functie die hij twee legislaturen aanhield met telkens Simon Driscart als burgemeester. Het was op 1 januari 2001 dat Luc Deneyer de burgemeestersfakkel overnam van zijn voorganger.

Ere-burgemeester Luc Deneyer is één van de personen die Simon het langst en het best gekend heeft: “Als mens en als burgervader heeft Simon zich altijd met toewijding ingezet voor het welzijn van onze gemeente en haar inwoners. Zijn leiderschap, integriteit en vastberadenheid hebben bijgedragen aan de groei en de ontwikkeling van onze gemeenschap. Hij stond altijd bij en tussen het volk en altijd klaar om naar hun stem te luisteren en hun belangen te behartigen. Als lid van onze partij, cd&v,  heeft hij de waarden van solidariteit, rechtvaardigheid en gemeenschapszin belichaamd.

Hij was dan ook een toegewijd vertegenwoordiger van onze partij en heeft zich steeds ingezet voor de idealen waar wij voor staan. Zijn inzet en toewijding zullen altijd worden herinnerd als een bron van inspiratie voor ons allen. Toen ik goed 20 jaar geleden de fakkel van hem overnam was dat niet omdat hij uitgeblust of politiek moe was. Ook een gemeente leiden was intussen immers  anders geworden. Dat  doorgeven was nogmaals een dienstbetoon aan Bever omdat hij zich bewust was van de noodzaak van een vernieuwing in het lokaal bestuur met geëngageerden die konden  inspelen op de veranderende behoeften en uitdagingen van de samenleving.  Ook tijdens zijn laatste levensjaren was hij altijd sterk geïnteresseerd in het reilen en zeilen van ook zijn Bever.  Dat hij daarbij ook door de nieuwe generaties gekend en gerespecteerd bleef maakte hem bijzonder gelukkig”.

De kerkelijke dienst en de begraving zullen gebeuren met inachtname van de gemeentelijke gewoontes inzake begravingen van gemeentemandatarissen.

U kan Simon een laatste groet brengen in het funerarium ARK Uitvaartzorg, Groendreef 7b te Geraardsbergen, op donderdag 14 maart 2024  van 18u tot 20u.  Online condoleren kan via deze site: https://ark-uitvaartzorg.be/rouwberichten/simon-driscart

Dit nieuwsbericht delen: