KESTER /GOOIK – De Koninklijke Fanfare  Sint-Martinus maakt zich op voor ‘Rarara, wie bennekik?’

Op zaterdag 23 maart om 20u vormt de kerk van Kester het decor voor het jaarlijks concert van de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus. Deze keer krijgt het concert de titel mee van ‘Rarara, wie bennekik?’ Te oordelen naar het programma wordt het ongetwijfeld een optreden met een heel afwisselend aanbod, van klassiek tot pop, en met ook aandacht voor musical. Het dirigeerstokje is in handen van Jérôme Hoppe.  

Op basis van de vermelding van het jaartal 1846 op haar vaandel mocht de Koninklijke Fanfare St-Martinus Kester in 2021, mits het naleven van de nazinderende coronamaatregelen, haar 175ste verjaardag vieren. De Kesterse fanfare is een muziekvereniging die trouw wil blijven aan haar typische dorpsfunctie. Zij blijft sterk inzetten op een lokale verankering. Bij het versterken van de plaatselijke sociale cohesie en van het gemeenschapsgevoel speelt zij dan ook en nog steeds een belangrijke rol. Zij schept zo daarenboven kansen voor mensen van alle leeftijden en achtergronden om samen muziek te maken. Met haar 30 spelende leden blijft de fanfare sowieso tot ieders voldoening een belangrijke plaats innemen bij lokale evenementen zoals dorpsfeesten, optochten, religieuze festiviteiten en herdenkingsdiensten met voorop alleszins de befaamde Paardenprocessie.

In haar 175-jarig bestaan heeft de fanfare uiteraard al heel wat hoogtepunten beleefd en heel wat markante personen gekend die een steentje bijdroegen tot het voortzetten van haar muzikale traditie.

‘Peetvader Willy Juwet’

Een van de opvallendste figuren uit de jongste decennia is ongetwijfeld Willy Juwet. Hij staat geboekstaafd als ‘de peetvader’ van de huidige fanfare. Willy is nagenoeg 88 jaar en was 18 jaar voorzitter. Vorig jaar vond hij in Dorien Bosmans een volwaardige opvolger. Na de lagere school in Kester ging Willy naar het Collège Saint-Augustin te Edingen waar hij zijn oude humaniora afwerkte. Amper twee dagen na zijn laatste dag in het leger start hij een administratieve loopbaan op het ministerie van onderwijs in de afdeling ‘Schone Kunsten’. Via avondonderwijs behaalt hij het diploma in bestuurswetenschappen. Zijn ganse loopbaan blijft hij actief in de kunstensector. In 1997 gaat hij als directeur-generaal van de administratie ‘Kunst’ met pensioen. Zijn ambtelijke taken in de sector verruimden zijn culturele horizonten tot ver buiten de eigen landsgrenzen. Maar ook Kester, met zijn heden en verleden, zijn mensen, zijn scholen en zijn verenigingen, bleef immer zijn aandacht weerhouden.

Het was in 2005 dat Willy, in navolging van René Deridder, de voorzittersfakkel van de Koninklijke Fanfare St-Martinus van Kester overnam. Die voorzittersfunctie heeft Willy steeds heel ernstig opgenomen. Hij gaf leiding en bepaalde mee de visie en de doelen. Hij zorgde voor een coherent bestuur om mee de dagelijkse leiding op te nemen. Daarbij was hij de man die regels en procedures opstelde voor het lidmaatschap, de optredens en het repertoire. Hij was ook de persoon die zorgde voor het afdoend communiceren en het onderhouden van nauwe relaties met andere muziekverenigingen, de lokale overheden, de sponsors en de bredere Kesterse  leefgemeenschap. De fanfare moest een nieuw elan krijgen!. In het eerste nummer van ‘Naklanken’ – het contactblad van de fanfare met Willy als bezieler en redacteur –  dat verscheen in februari 2006 schreef hij dat “het aantal muzikanten dient uitgebreid te worden, het aantal optredens dient verhoogd te worden en gans de achterban dient meer betrokken te worden bij het fanfareleven”. Drie doelstellingen die hij  – volgens ingewijden – ruimschots bereikte. Zijn bekommernis ging ook naar het genereren en het zorgvuldig beheer van de financiële middelen. Kortom, Willy was al die jaren een sleutelfiguur die een leidende rol speelde in het nastreven en het behalen van zowel de muzikale als de sociale doelen van de fanfare.

Voorzitter Dorien Bosmans

Dorien Bosmans is afkomstig uit Kester en was al van haar zevende leerling aan de muziekacademie van Gooik waar ze notenleer volgde bij Luc Gladiné. Een jaartje later koos zij voor klarinet en kreeg ze les van Yves Dumenceau. Als snel trad ze toe tot de jeugdharmonie van Kester en wat later ook tot de ‘grote’ fanfare, toen nog onder de leiding van Luc Gladiné. Dat alles gebeurde onder het toeziend en goedkeurend oog van grootvader Jozef Roobaert, alias ‘Jefke Atlas’, en ook van mama Claudine die nu al jaren samen met Freddy Danau deel uitmaakt van het muzikaal duo Sanseveria. Na haar humaniora trok ze naar het befaamd Lemmensinstituut in Leuven om daar haar muzikale studies te voltooien als ‘master in de muziek’ voor klarinet. In 2006 nam ze het dirigeerstokje over van Luc Gladiné. Met veel enthousiasme en passie heeft zij samen met Willy Juwet gedurende 10 jaar de fanfare mee gestalte gegeven en haar doen groeien en bloeien. Het resultaat was dan ook het ontstaan van een hechte vaste kern van muzikanten die niet alleen onder elkaar veel leute maken maar ook en vooral mooie, kwalitatieve muziek brengen.

Na de geboorte in 2016 van haar zoontje Raf gaf Dorien het dirigeerstokje door aan Jérôme Hoppe. Jérôme is afkomstig uit Beersel, studeerde aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel en is een kundig dirigent, componist, arrangeur en trompettist.

In juni 2023 werd Dorien voorzitter. Volgens zowel de overige bestuursleden als de spelende leden vervult zij haar taak met veel inzet en kundigheid en uiteraard met de aanhoudende steun achter de schermen van ere-voorzitter Willy.

Afspraak met Rarara, wie bennekik? 

Waar: Sint-Martinus Kerk – Bruneaustraat, 1755 Kester (Gooik)
Kaarten zijn te verkrijgen bij de muzikanten.
Wanneer: zaterdag 23 maart 2024 – deuren om 19u30 – concert 20 u
Info en contact: fanfarekester@gmail.com
Inkom: -12 jaar 6 euro – volwassenen 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa
De Koninklijke Fanfare St-Martinus Kester is te volgen via deze Facebookpagina

Dit nieuwsbericht delen: