HERNE – Ekkelenbergstraat en Barakkenbergstraat aan een kleine opfrisbeurt toe

Op de as Ekkelenbergstraat/Barakkenbergstraat is de firma DM Roadbuilding gestart met het vervangen van een aantal betonplaten die in slechte staat verkeerden. Er wordt zo gewerkt op een zevental plaatsen. Er is geen noemenswaardige verkeershinder. Op die as staan de komende weken overigens ook nog andere verbeteringswerken aan de rijbaan op het programma. Daarnaast kan er allicht ook nog gedacht worden aan het verbeteren van de veiligheid van de zwakke weggebruikers zoals fietsers en voetgangers.

Druk pendelverkeer en zwaar vervoer

De Ekkelenbergstraat en de Barakkenbergstraat zijn twee gemeentelijke wegen die vooral tijdens de spitsuren flink wat pendelverkeer te verwerken krijgen vanuit het centrum van Herne en Tollembeek richting Halle en omgekeerd. Daarnaast slikt die as ook flink wat zwaar vracht- en landbouwverkeer. Voor het toenemend fiets- en voetgangersverkeer dan weer zijn er alsnog jammer genoeg geen voorzieningen.

Zoals blijkt uit inscripties in het betonnen wegdek werden beide straten vermoedelijk aangelegd in de jaren ‘50 volgens het toen algemeen gangbaar procedé van op elkaar aansluitende betonplaten in elke rijrichting en met in het midden een tussenvoeg. Het almaar drukker en zwaarder verkeer heeft echter mettertijd zijn tol geëist: verzakte betonplaten, her en der putten weliswaar geregeld met asfalt hersteld maar na enige tijd terug in dezelfde toestand evenals brede uitgeholde tussenvoegen waarvan sommige zelfs ook met een uitgesproken niveauverschil.

Voor het grondig vernieuwen van beide straten wordt al geruime tijd uitgekeken naar ingrijpende werken in samenwerking met onder meer Aquafin dat er een gescheiden rioleringssysteem wil instellen. Maar daarvoor dienen eerst nog werken uitgevoerd te worden langsheen de steenweg Asse onder meer en vooral ter hoogte van de doorsteek naar de Terlindenstraat aan het kruispunt Vier Armen. In afwachting van die werken en door de almaar snel slechter wordende staat van de rijbaan mede te wijten aan het winterweer in januari heeft het gemeentebestuur het nu uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk geacht de twee straten een kleine opfrisbeurt te geven.

Naast het vervangen van de betonplaten worden de komende weken eveneens werken in het vooruitzicht gesteld om de tussenvoeg met bitumen aan te vullen.

Verder heeft het gemeentebestuur ook plannen om op beide straten, op vraag van een aantal bewoners, een snelheidsbeperking in te voeren van max. 50 km/u met daarbij ook het al dan niet afschaffen van de voorrang van rechts voor de kleinere zijstraten.

Redactie: Roland Pauwels     

Dit nieuwsbericht delen: