GALMAARDEN wil zijn begraafplaatsen klaarstomen voor de komende decennia  en biedt steun aan sterrenouders  

Voor cd&v Galmaarden als gezinspartij is het belangrijk ook erkenning en medeleven te betonen aan ouders en familie van kindjes die overlijden vóór de geboorte. In die zin sluit het initiatief rond het recent geopend sterrenregister voor stilgeboren kindjes aan bij het eerder voorstel van gemeenteraadslid Veerle Dero op de begraafplaatsen ook een sterrenzuil te plaatsen als herinnering en erkenning voor sterrenfamilies. Zo’n project is thans al in uitvoering op de begraafplaatsen van Vollezele en Galmaarden. In een latere fase komen ook de begraafplaatsen van Tollembeek en Herhout aan de beurt.

Sterrenzuil en sterrenweide

“Bij de herinrichting van onze begraafplaatsen wordt er overigens niet alleen plaatsgemaakt voor een sterrenzuil en een sterrenweide. De gewijzigde regelgeving, de nieuwe beleidsvisies op de openbare ruimte en vooral ook de vragen en suggesties van de inwoners over het gebruik van onze begraafplaatsen hebben er ons toe geleid dat we die locaties gaan opwaarderen, ze aantrekkelijker maken, ze vergroenen en ze daarbij ook vlot onderhoudbaar maken”, stelt burgemeester Ludo Persoons.

“Het worden meer uitnodigende omgevingen met een speciaal ontworpen ruimte om te bezinnen en ingetogen afscheid te nemen, met meer groen en beplanting en met waterdoorlatende parkings. Met de vernieuwing van onze begraafplaatsen wil onze gemeente een pionier zijn. In de toekomst zullen onze begraafplaatsen heel wat meer zijn dan alleen maar een plek met graven. Aan de herinrichting zal ook een digitalisering gekoppeld worden zodat onze diensten met een klik toegang krijgen tot alle relevante gegevens nopens elke rustplaats. Ook de grond- en concessietermijnen kunnen op die manier beter worden opgevolgd, wat de communicatie met de burger dan ook moet ten goede zal komen”, verduidelijkt de burgemeester.  

“In het kader van die heraanleg zijn we thans ook op zoek naar creatieve inwoners die willen meedenken over een respectvolle, rustgevende aankleding van de herdenkingszones. Zo voorzien wij onze vier begraafplaatsen uit te rusten met een kunstwerk in de vorm van een standbeeld of een herdenkingszuil. Concreet is het de bedoeling een werkgroep op te richten die zich buigt over de  technische richtlijnen, de materialen en het budget. Het resultaat van deze werkgroep wordt dan in een reglement en selectievoorwaarden gegoten waarmee we gericht één of meerdere kunstenaars kunnen aanzoeken voor de uitwerking”, aldus nog de burgemeester.

Sterrenkinderen en sterrenouders

Het verlies van een kindje tijdens de zwangerschap of bij de geboorte is een ingrijpende en emotionele ervaring ongeacht de duur van de zwangerschap. Wanneer een baby tijdens de zwangerschap of rondom de bevalling overlijdt wordt die baby een sterrenkind genoemd en de ouders sterrenouders. Het gemeentebestuur wil die sterrenouders een hart onder de riem steken en het is ook daarom dat het eveneens een sterrenregister heeft geopend. Dat doet het bestuur in samenspraak met de vzw ‘Boven de Wolken’.

In het register kunnen de sterrenouders hun kindje symbolisch registreren onafhankelijk van de zwangerschapsduur. Zij mogen vrij een naam kiezen. Er is geen beperking in tijd en er moet geen enkel ‘bewijs’ worden aangeleverd. Er moet enkel een link zijn met de gemeente, ofwel is minstens één van de ouders inwoner ofwel werd het kindje geboren in de gemeente. Na de registratie krijgen de ouders een bewijs van inschrijving en zullen ze ook een sterretje ontvangen. Dat troostgeschenk kan dan al dan niet een plaats vinden rond de sterrenzuil op de begraafplaats.

De inschrijving in het register heeft geen juridische waarde.

De registratieprocedure is eenvoudig. Zij kan ofwel online gebeuren via deze link of fysiek na afspraak met de dienst Burgerzaken.

Dit nieuwsbericht delen: