GALMAARDEN – Eénrichtingsverkeer in de Bergstraat wordt nog steeds genegeerd….. Boetes volgen!

Burgemeester Ludo Persoons en zijn bestuurscollege maken zich ernstige zorgen over het negeren van het twee jaar geleden ingesteld éénrichtingsverkeer in de Bergstraat, de fietsstraat tussen enerzijds de Stationsstraat/Watermolenstraat en anderzijds de Nieuwstraat/centrum (N272). Ondanks de overduidelijke signalisatie in het kader van een veilige schoolomgeving die aangeeft dat het inrijden van de Bergstraat vanuit de Nieuwstraat verboden is voor alle voertuigen blijken nog steeds een aantal vooral plaatselijke bestuurders hardleers om dat verbod te eerbiedigen. En dat leidt dan geregeld tot ernstig gevaar voor de schoolkinderen van het St-Catherinacollege die zich met de fiets naar school begeven of huiswaarts keren.

Fietsstraat

Bij het begin van het schooljaar in september 2022 werd naast het instellen van het statuut van fietsstraat ook éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Bergstraat voor het verkeer rijdende vanaf het kruispunt met de Stationsstraat/Watermolenstraat in de richting van het centrum. Door de hoedanigheid van fietsstraat zijn fietsers er evenwel nog steeds in beide richtingen toegelaten. Die hoedanigheid houdt ook in dat je met de auto wel degelijk de fietsstraat mag inrijden maar evenwel aan een snelheid van max. 30 km/u en dat je er met een auto of een ander motorvoertuig geen fietsers mag inhalen.

“Regelmatig krijgen wij meldingen van buurtbewoners dat er vrachtwagens en personenwagens in de verkeerde richting doorrijden. Daardoor botsen vooral de kinderen die er met de fiets naar school komen jammer genoeg nog steeds op bestuurders die het éénrichtingsverkeer aan hun laars lappen en dat zorgt dan voor onvoorspelbare paniekreacties.”, zegt burgemeester Ludo Persoons. “Op school wordt de kinderen correct aangeleerd wat én een fietsstraat én wat éénrichtingsverkeer inhouden. Zij hebben hoge verwachtingen dat ook de andere weggebruikers zich aan de regels zullen houden maar dat blijkt toch nog altijd niet het geval te zijn. Zij zijn dan ook ten zeerste verrast bij het zien van autobestuurders die toch vanuit het centrum de Bergstraat inrijden en dat leidt dan tot voor hen gevaarlijke toestanden”.

Politietoezicht

“Waar nog enigszins enig begrip kan opgebracht worden voor bestuurders die niet zozeer met de plaatsgesteldheid bekend zijn kan er geen greintje begrip opgebracht worden  bestuurders uit de directe omgeving waaronder ook bewoners van de Bergstraat zelf die het verbod aan hun laars lappen”, vervolgt de burgemeester. “Om het verbod te doen respecteren van de Bergstraat in te rijden hebben wij reeds verschillende proefopstellingen en opvallende verkeerssignalisatie aan het kruispunt met het Marktplein aangebracht doch dit blijkt maar weinig of geen zoden aan de dijk te brengen. Wij zien dan ook geen andere oplossing meer dan de politie – al dan niet vanuit een neutrale wagen – streng te laten optreden en verkeersboetes uit te schrijven. En die kunnen gemakkelijk tot haast 200€ oplopen. Het verzekeren van de veiligheid van de schoolkinderen is een absolute prioriteit”.    

Dit nieuwsbericht delen: