Kinderopvang Tutters & Bellen verhuist van Oetingen naar de Thibautstraat in GOOIK

Tutters & Bellen, de kinderopvang van de samenwerkende onthaalouders Jade en Kelly, verhuist vanaf maandag 4 maart vanuit het centrum van Oetingen naar de Thibautstraat 5 in Gooik-Strijland. Op die nieuwe locatie kunnen de kleinste Gooikse inwoners voortaan terecht in een volledig vernieuwd en aangepast gebouw, dat mede werd tot stand gebracht door het lokaal bestuur. De opening van de nieuwe kinderopvang is een belangrijke stap in het aanpakken van het behoud en de uitbouw van kinderopvangplaatsen in de gemeente. Tutters & Bellen functioneert onder de koepel van FERM en wil een toevlucht zijn voor ouders bij het vinden van kwalitatieve en betaalbare kinderopvang. Dat moet die dan toelaten deel te nemen aan de arbeidsmarkt of onderwijs en opleiding te volgen.

Een hedendaags kinderdagverblijf  

Schepen voor jeugd en gezin Christa Dermez bij de voorstelling van de nieuwe kinderopvang: “Dankzij de intense samenwerking tussen enerzijds de verschillende gemeentediensten met vooral de technische dienst en de dienst Opgroeien en anderzijds FERM konden wij deze locatie uitbouwen tot een hedendaags kinderdagverblijf dat ook beantwoordt aan de actuele regelgeving.  In Tutters & Bellen kunnen voortaan elke weekdag tot 16 baby’s en peuters tot 2 ½ jaar van 7u tot 18u terecht.  Voor de zorg en de opvang van de kinderen kunnen we rekenen op Kelly De Smedt (30) en Jade Van Cutsem (22), beiden gediplomeerde kinderverzorgsters. 

Al een hele tijd voldeed de locatie in Oetingen niet meer aan de eisen van een volwaardige en hedendaagse kinderopvang. We waren dan ook al een poosje op zoek naar een huurpand waar we – met het akkoord van de eigenaar – de nodige aanpassingswerken mochten uitvoeren om er een volwaardige kinderopvanglocatie van te maken.  In onze zoektocht was het ook belangrijk dat de locatie beschikte over een tuin, een eis die al sinds enkele jaren vanuit de overheid wordt opgelegd”.

Respect voor de kinderen

FERM coördinator Kinderopvang Sarah Getteman: “FERM is een verbindend netwerk met een breed aanbod van activiteiten en diensten. Zo zorgt FERM voor onder meer kwaliteitsvolle thuiszorg, huishoudhulp en ook kinderopvang. De organisatie Kinderopvang beheert verschillende vormen waaronder kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en zoals hier in Gooik kinderopvang bij onthaalouders. Die erkende onthaalouders volgen de richtlijnen en de regelgeving met betrekking tot veiligheid, hygiëne en pedagogische praktijken. Verder tonen onze medewerkers ook respect voor de zelfstandigheid van de kinderen. Maar ze stellen ook grenzen en bieden structuur, zodat de kinderen zich veilig en geborgen voelen. Zij dagen kinderen spelenderwijs uit zodat ze lichamelijke en verstandelijke vaardigheden aanleren.  Via onze dienst Kinderopvang kunnen zij tevens een beroep doen op een reeks verantwoordelijken die hen te allen tijde met raad en daad ter beschikking kunnen staan”.

De ganse namiddag was het een komen en gaan van ouders met of zonder kinderen die een kijkje kwamen nemen en kennis maken met de nieuw locatie van Tutters & Bellen.

Gekende adressen

Op basis van de gekende adressen telt Gooik 6 locaties voor gezinsopvang van maximum 8 kinderen. Groepsopvang dan weer behelst het onthaal van 9 kinderen  en meer. Met inkomenstarief (in totaal 55 kinderen) gebeurt dat bij Mie en Jo, Tutters en Bellen evenals Zonnetje Gooik. Groepsopvang met vrije prijs is er bij Disneyland en Ko Kwinnies, goed voor in totaal 33 kinderen.

Dit nieuwsbericht delen: