GALMAARDEN-HERNE – Collectief DagOpvang (CDO) Akkerwinde officieel opengesteld

In de Akkerwinde aan de Steenstraat 9 in Vollezele is de Welzijnskoepel West-Brabant in samenwerking met de lokale besturen en in het bijzonder de diensten voor maatschappelijk welzijn van Galmaarden en Herne overgegaan tot het opzetten van een centrum voor dagopvang (Collectief Dagopvang) voor ouderen en zorgbehoevenden. Dat centrum opende thans officieel zijn deuren. Schepen Kurt Penninck (Galmaarden) schetste daarbij de wordingsgeschiedenis terwijl schepen Carina Ricour (Herne) de doelstellingen toelichtte. De werking van de Welzijnskoepel West-Brabant werd belicht door coördinator Tom Troch.

CDO Akkerwinde biedt voortaan dagopvang voor thuiswonende ouderen met ondersteuning, verzorging en animatie afgestemd op hun verminderde autonomie of nog anders gezegd een zinvolle dagbesteding door activiteiten op maat. Het centrum wordt zo een alternatief voor plaatsing in een rusthuis en is bedoeld om ouderen langer thuis te kunnen laten wonen.

Wat ging er aan vooraf

Sinds 1995 heeft Galmaarden in de Akkerwinde 12 assistentieflats en -woningen. Die zijn bestemd voor senioren die wel nog mobiel zijn en hen een betaalbaar alternatief bieden voor een te grote of moeilijk te onderhouden woning, voor het verzekeren van hun veiligheid of voor het opvangen van eenzaamheid. Toch al enige tijd waren de lokale besturen van zowel Herne als Galmaarden op zoek naar een geschikte locatie om er een dagverblijf voor senioren  in te richten. Die  zoektocht bracht hen samen en leidde thans tot een vruchtbare intergemeentelijke samenwerking. Voor beide bleek de Akkerwinde de ideale locatie. Voor de uitbouw van het CDO werd een beroep gedaan op de  gespecialiseerde dienstverlening van de Welzijnskoepel West-Brabant.

Welzijnskoepel

De Welzijnskoepel West-Brabant is een welzijnsvereniging die aanstuurt op een overkoepelende samenwerking. Als welzijnspartner van de lokale besturen biedt de koepel een antwoord op de vraag naar gespecialiseerd personeel, diensten en bovenlokale thema’s in het zorg en- welzijnslandschap en speelt hij hierbij een maatschappelijke rol.

In oktober 2022 vond er een gesprek plaats tussen het lokaal bestuur Galmaarden en de Welzijnskoepel West-Brabant omtrent het aangaan van een samenwerking voor het oprichten van een CDO. De voorgehouden locatie aan de Steenstraat diende daartoe wel te worden aangepast. Herne stapte mee in het project. De aanpassingswerken zijn inmiddels afgerond. De eigenlijke indiensttreding kon derhalve van start gaan.  

Schepen Carina Ricour: “Met het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Welzijnskoepel West-Brabant voor het inrichten van een CDO komen we tegemoet aan een maatschappelijke nood, zijnde het tijdelijk ontlasten van mantelzorgers en het creëren van een sociaal netwerk in een zorgcontext”.

Vrijwilligers welkom

  De regionale dienst gezinszorg van de welzijnskoepel staat in voor het uitbaten van het CDO waarbij gestreefd wordt naar een gemiddelde bezettingsgraad van 10 gebruikers. Die dienst zal derhalve verzorgend, coördinerend, leidinggevend en administratief personeel inzetten om de dagopvang te organiseren. Voor het vervoer van en naar het CDO kunnen de cliënten gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale en de Dienst voor Aangepast Vervoer.

Voor de werking van het CDO is het een meerwaarde als vrijwilligers betrokken kunnen worden. Al voor de opening werden er in die zin al een paar aanvragen ontvangen. De goede werking in een aangename locatie zal nu allicht verder leiden tot een mond aan mondreclame waarbij verwacht wordt dat nog meer vrijwilligers zich zullen aandienen. Het vrijwilligerswerk zal door de centrumverantwoordelijke worden gecoördineerd.

Wie is welkom en wanneer?

Medioren en senioren die nog thuis wonen uit beide gemeenten maar ook van daarbuiten zijn welkom. Na de contactopname volgt een kennismakingsgesprek zodat het dagverblijfteam kan nagaan of het dienstbetoon overeenstemt met de noden en de wensen van de betrokken persoon en zijn omgeving. Bij een dagopvang ligt het accent op gezelligheid en ontspanning en dus niet op verzorging en medische ondersteuning.

De cliëntbijdrage kost 4 euro/uur en bevat de opvang, de dagactiviteiten, het klein verzorgingsmateriaal, de versnaperingen, water en koffie. De minimumaanwezigheid van cliënten bedraagt 3 opeenvolgende uren. Ontbijt en/of middagmaal worden apart aangerekend evenals dranken buiten koffie en water. Het CDO Akkerwinde zal de eerste weken alleen maar de maandag en de dinsdag ter beschikking zijn. Naargelang de bekendheid en de aanvragen wil het CDO op termijn opvang aanbieden van maandag tot vrijdag tussen 8u en 17u. Inwoners van Galmaarden en Herne krijgen een korting van 1 euro op de bijdrage per uur. De inwoners van de seniorenwoningen in Akkerwinde dan weer mogen een halve dag per week gratis deelnemen aan de activiteiten van het CDO.

Info en contact: Melissa Trombini – vraag@welzijnskoepelwb.be – 0488/ 07 89 16. Zij wordt bijgestaan door Evy Berckmans.

Dit nieuwsbericht delen: