PAJOTTEGEM – N-VA stelt haalbaarheidsstudie oprichten vrijwilligerskorps voor

In een gezamenlijk initiatief dienden N-VA Galmaarden en N-VA Gooik een voorstel in bij de recente respectievelijke gemeenteraden, dit om de haalbaarheid te onderzoeken van het oprichten van een vrijwilligerskorps. Dat korps zou inzetbaar zijn tijdens noodsituaties zoals gezondheidscrisis of natuurrampen, waarbij ze dan de hulpdiensten kunnen ondersteunen zoals de brandweer en het Rode Kruis. In Galmaarden werd het voorstel aanvaard, in Gooik niet.

Tweespalt bij cd&v

“Het voorstel, ingediend door raadslid Filip Durant van N-VA Galmaarden en raadslid Philippe De Cock van N-VA Gooik, kreeg in Galmaarden unanieme goedkeuring van de gemeenteraad. Dit toont een breed draagvlak voor dit sterk voorstel binnen de lokale politiek. In Gooik echter ging de cd&v meerderheid zwaar op de rem staan en haalde alles uit de kast om zich niet achter een voorstel van de N-VA oppositie te moeten scharen. Uiteindelijk stemde cd&v Gooik, in tegenstelling tot hun collega’s in Galmaarden, tegen het voorstel”, spit Kristof Hemelinckx, gemeenteraadslid en communicatieverantwoordelijke voor N-VA in Gooik namens de N-VA Pajottegem in een persmededeling de tweespalt in de cd&v rangen op. “Reeds eerder werd overigens in de zomer van 2022 een vrijwilligerskorps opgericht in Lubbeek, wat navolging kreeg in andere gemeenten. De Vlaamse overheid heeft het initiatief verder uitgewerkt door middel van een draaiboek, waardoor alle Vlaamse gemeenten het kunnen implementeren”.

Voorafgaand onderzoek

Filip Durant benadrukt het belang van dat vrijwilligerskorps: “Er zijn al heel wat vrijwilligers actief in Herne, Galmaarden en Gooik, maar deze groep zou ook bijstand kunnen bieden in geval van een gezondheidscrisis zoals corona of bij grote noodsituaties zoals het verdelen van drinkwater, of zoals recentelijk, de watersnood in januari. Het voorstel omvat ook een voorbereidende studie om de behoeften te bepalen, de benodigde opleidingen voor vrijwilligers en de financiële aspecten te onderzoeken. Het is belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan en alle relevante aspecten grondig te bestuderen”.

“We zijn verheugd dat dit initiatief op zoveel steun kan rekenen binnen de gemeenteraad in Galmaarden”, aldus nog Filip Durant. “Maar voordat we verder gaan, willen we eerst overleggen met de politie, brandweer, Rode Kruis en noodcoördinatieplanners om te bepalen hoe dit specifiek in onze gemeente kan worden geïmplementeerd. Het exacte tijdschema voor de oprichting van het korps is nog niet vastgesteld, aangezien dit overleg de eerste stap zal zijn in het proces. Deze beslissing is een mooi voorbeeld hoe een goed initiatief vanuit de oppositiebanken ook de goedkeuring van de meerderheid kan krijgen”.

Niet aanvaard in Gooik

“In Gooik is het verhaal helemaal anders, daar bleek het water nog te koud voor de cd&v meerderheid om een voorstel van buiten de eigen rangen goed te kunnen keuren. Nochtans was het voorstel identiek aan datgene wat cd&v Galmaarden goedkeurd”, luidt het verder in de persmededeling.

Philippe De Cock reageert: “Het is spijtig dat we moeten vaststellen dat de meerderheid in Gooik nog niet klaar is om een goed voorstel vanuit de oppositie te aanvaarden, terwijl dit in Galmaarden wel reeds kan. Deze tweespalt binnen de cd&v toont aan dat de inzet van N-VA nodig is voor het besturen van de fusiegemeente Pajottegem”.

Dit nieuwsbericht delen: