GOOIK –  Een dementievriendelijke gemeente moet inzetten op een inclusieve samenleving

Goed 150 Gooikenaars kwamen langs in de Edele Brabant voor een lekker etentje, een streepje muziek en een flinke portie gezelligheid. Voor het informatief luik werd gekozen voor een item dat aanleunt bij het project ‘Gooik  gezonde en dementievriendelijke gemeente’.  Het lokaal bestuur, de seniorenraad en de gezondheidsraad deden daarvoor een beroep op het mobiel dienstencentrum Karoesel. Het welkom was van burgemeester Gunther De Wilde. Schepen van welzijn Jonas Demaeseneer kon er – wegens zijn verblijf in het buitenland – niet bij zijn. Hij werd vertegenwoordigd door schepen Christa Dermez.

Karoesel

Het mobiel dienstencentrum Karoesel ontstond in 2015. De dienstverlening van Karoesel wordt geruggesteund door de dienst Welzijn (OCMW) maar functioneert hoofdzakelijk met vrijwilligers. Het dienstencentrum staat open voor iedereen maar er wordt bijzonder aandacht besteed aan senioren en zorgbehoevenden. Een ‘Gezonde Gemeente’ streeft ernaar iedere inwoner, bezoeker of werknemer optimaal te stimuleren gezond te leven en een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving te creëren waarin gezondheidsverschillen worden afgevlakt. Het dienstencentrum wil heel toegankelijk zijn voor iedereen. Aan de hand van zijn bijeenkomsten wil de dienst ook de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de deelnemers versterken.

Dementie  

Dementie staat voor een combinatie van symptomen waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig hersenziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Per 10 inwoners zullen er daarvan vermoedelijk 2 in hun leven te maken krijgen met dementie, een cijfer dat volgens studies allicht in de toekomst  nog gaat verhogen. Die stijging, gekoppeld aan de ernst en de relatief lange duur van de aandoening, dreigt een groot impact te hebben niet alleen op de betrokkene zelf maar ook op zijn omgeving. “Want naast de medische opgave is het vooral een sociale opgave. Relaties en sociale contacten komen onder druk te staan, met mogelijk sociaal isolement tot gevolg”, aldus Marijke Decoster, OCMW-diensthoofd ‘zorg’.

Dorien De Weert als verantwoordelijke gezondheidsraad: “Als gemeente staan we dan ook voor een aantal uitdagingen. In die zin wil Gooik werk maken van een meer inclusieve samenleving –  dat dient te worden verstaan als het in dit verband zich inzetten voor een gemeenschap die dementie accepteert – en beter tegemoetkomen aan de noden van personen met dementie en hun mantelzorgers. Het verwezenlijken van een dementievriendelijk Gooik vraagt maatwerk”.

Muziek

“Muziek kan bij personen met dementie bepaalde emoties oproepen en zo de gemoedstoestand van de patiënt positief beïnvloeden” denkt ook zanger en accordeonist Isidoor De Wilde. Door ervaring met zijn eigen moeder en schoonmoeder kan hij het weten. “Mensen met dementie kunnen vaak nog goed meezingen met een melodie, terwijl ze allerlei andere zaken vergeten. Muziek ondersteunt op die manier het geheugen, het welzijn en het leefcomfort“.

Moeilijke beslissingen

Er werd ook verwezen naar het programma van Familiegroep Dementie Gooik die in samenwerking met de Alzheimerliga Vlaanderen iedereen uitnodigt op de informatieve avond ‘Moeilijke beslissingen’ die doorgaat op 28 februari in het wzc Eykenborch (Bronnenweg 4 1755 Gooik) om 19u. Die vormingsavond komt tegemoet aan vragen van vrijwilligers, familieleden en mantelzorgers van mensen met dementie.

Dit nieuwsbericht delen: