GOOIK – De eerste boomstekken zijn aangeplant – Het speelbos Uidekrij kan verder groeien

Het gemeentebestuur samen met de vzw Uidekrij, de jongens van Chiro Uidekrij en de meisjes van Chiro Windekind Gooik kunnen prat gaan op de uitgroei van het Gooiks boscontingent. Onder de begeleiding van de vzw Bosgroep werd een halve ha nieuw speelbos aangeplant en zo werd de gemeente dan ook weer een stukje groener en speelser. Het nieuw speelbos sluit aan bij het bestaand Uidekrijbos in de Bronnenweg dat jaren geleden werd aangeplant door toedoen van pastoor Piet Crispeels. Volgende week komt Strijland aan de beurt. Ook daar – achter de kerk – krijgt een perceel een groene bosinvulling. Het perceel aan de Bronnenweg is eigendom van de vzw Uidekrij.

Een speelbos staat voor een stuk openbaar toegankelijk natuur om in te spelen, te sporten en als ontmoetingsplek te dienen. De omgeving combineert er natuurlijke materialen met inheemse beplanting om kinderen spelend uit te dagen. Een speelbos wil dan ook de jongelingen verbinden met de natuur en hun ontwikkeling op een natuurlijke wijze stimuleren.

Bosgroep Vlaams-Brabant

Vanuit ‘Bosgroep Vlaams-Brabant’ was het Riek Broeckaert die duiding gaf over de inbreng van zijn vereniging. “De Bosgroep is er om iedereen van A tot Z te helpen met een bebossingsdossier. Ook hier in Gooik werd onze hulp ingeroepen. In die zin hebben wij zowel vzw Uidekrij als het lokaal bestuur geruggensteund in hun stappenplan waarbij hen hulp werd geboden rond de administratie en de wetgeving, de uittekening van het perceel en  de keuze van het stekgoed. Bij de aanplant van het nieuw speelbos Uidekrij komen zo 2050 boomstekken te pas. Die werden onderverdeeld in snelle groeiers zoals wilg en hazelaar en aangevuld met trage groeiers zoals eik, linde en hagebeuk. Dit moeten op termijn de kern van het speelbos worden. Om de zone te borduren werd gekozen voor struiksoorten”.

Favoriete speelplek

Groene ruimte is de favoriete speelplek van kinderen en jongeren. Schepen Samuel Billens: “Gooik wil aantonen dat jeugdwerking en natuurbehoud geen tegengestelde begrippen zijn. Wij hebben rekening gehouden met wat kinderen rond ‘kindvriendelijke en duurzame publieke ruimte’ hebben aangegeven. De verzuchtingen van de kinderen werden overgebracht aan het schepencollege door collega en schepen van jeugd Christa Dermez. Wij zijn blij een positieve respons aan hun verzoek te hebben kunnen geven. Een speelbos is niet enkel een dubbele goede investering voor onze jeugd. Het zorgt ook voor een betere toekomstige leefomgeving.  Het regenweer van de afgelopen weken maakte de aanplant niet gemakkelijk. Maar over 5 à 10 jaar is dit lapje grond een avontuurlijk én natuurlijk stukje bos waar de jeugd zich kan uitleven. Voor de aankoop van het plantgoed had het lokaal bestuur zo’n 5000 euro veil. Via de provincie Vlaams-Brabant wordt een subsidie toegekend van 30%”.

Overlegproces cruciaal

Burgemeester Gunther De Wilde: “De eerste 600 boompjes van het speelbos zijn nu aangeplant. We streven naar een goede integratie van recreatie, sport en natuur. Het realiseren van speelzones is in de eerste plaats een overlegproces waarbij de participatie van alle betrokken partners en de nodige wil cruciaal zijn om tot een leuk en duurzaam project te komen. Na het aanplanten kan het bos nu rustig groeien.

Chiro Uidekrij is opgericht in 1952. Het is een jeugdvereniging voor jongens van 6 tot 18 jaar. Hun thuishaven is gelegen aan de Bronnenweg met aansluitend het Udekrijbos met zijn uitgeruste speelweide. De volwassen begeleider is Thijs Timmermans. De naam Uidekrij blijkt te verwijzen naar het oorspronkelijk centrum van een Romeinse nederzetting die in de 12de eeuw aan de basis lag van de Sint-Nicolaaskerk.

Dit nieuwsbericht delen: