Subsidie voor duurzame en energiebesparende maatregelen in GOOIK

Ook de gemeente Gooik voorziet sinds 2012 extra gemeentelijke subsidies voor energiebesparende maatregelen. Die subsidies zijn een belangrijke bijdrage aan de realisatie van het lokale klimaatplan. Sinds 1 oktober 2022 zijn een deel van de subsidies overgeheveld naar Vlaanderen, via het loket Mijn VerbouwPremie.

Samuel Billens, schepen van Klimaat & Energie, licht toe: “Gooik is een duurzame gemeente, die elke dag werk maakt van de klimaatdoelstellingen. Een van de acties die we jaarlijks doen, is inwoners stimuleren om duurzame en energiebesparende maatregelen te nemen. Dat kan gaan over de installatie van een zonneboiler of een warmtepomp, het leggen van dak-of vloerisolatie, …  We voorzien hiervoor een gemeentelijke premie. De aanvraag dient te worden ingediend bij Fluvius of Mijn Verbouwpremie (online loket).

Op de maandelijkse rapportering van de goedgekeurde dossiers volgt dan de uitbetaling.  Zo belonen we inwoners die een duurzame inspanning leveren.”

Cijfers 2023

In 2023 werden er 8 gemeentelijke premies uitbetaald op de goedgekeurde dossiers van Fluvius, goed voor een totaal uitbetaald bedrag van 993,60 euro.

Via de Verbouwpremie werden tot september 2023 61 goedgekeurde dossiers ontvangen, goed voor een gemeentelijke premie van 5154, 66 euro.

Vlaanderen

Van 1 oktober 2022 tot 31 december 2023 werden zo’n  233.000 premies aangevraagd.

Veruit de meest aangevraagde premies, zijn premies voor de renovatie van ramen en deuren (24%) en voor dakrenovatie (21%). Op de derde plaats komt muurrenovatie (12%), elektriciteit en sanitair (10%). Ook de warmtepomp en warmtepompboiler zijn samen goed voor 10% van de aanvragen. De categorie binnenrenovatie zorgt voor 6% van de aanvragen. Op de laatste plaats komt de zonneboiler met 0,6% van de aanvragen.

Van de aangevraagde dossiers waren er op 1 januari 2024 al bijna 62% behandeld en ongeveer de helft uitbetaald ttz. 229 miljoen euro.

BENOvatietraject met een BENOvatiecoach.

Klimaatpunt Pajottenland & Zennevallei, een organisatie die inzet op een klimaatneutrale samenleving, biedt Gooikenaars ook een BENOvatietraject met BENOvatiecoach aan

Dit traject bestaat uit een doorlichting van je woning, een besparingsplan een berekening van de beste ingrepen rond isolatie, verwarming en zonne-energie, begeleiding bij de uitvoering van deze ingrepen bij lokale aannemers en hulp vragen bij het aanvragen van de premies en renovatieleningen.

Gooikenaars betalen 100 euro voor dit traject, maar krijgen dit bedrag terugbetaald na uitvoering van een renovatie waarvoor de Fluviuspremie in aanmerking komt.

Meer info :  Gemeentelijke premie huishoudelijke energiebesparende maatregelen – Gooik https://www.klimaatpunt.be/benovatiecoach

Dit nieuwsbericht delen: