GOOIK-OETINGEN – Als de ene deur dichtgaat, gaat er een andere deur open

Vandaag namen de leerkrachten en de leerlingen van de gemeentelijke basisschool De Oester in de Kloosterstraat in Oetingen afscheid van hun schoolgebouw. Na de krokusvakantie nemen zij hun intrek in een gloednieuw schoolcomplex aan de overkant even verderop. De sleutels werden symbolisch overhandigd aan VUB-professor Hugo Thienpont die er samen met zijn team een fonkelnieuw STEAM-project gaat opzetten, beheren en aansturen.

STEAM

STEAM is de Engelse afkorting voor Sciences, Technology, Engineering, Arts en Mathematics en als dusdanig het letterwoord dat staat voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke, wiskundige en artistieke opleidingen en beroepen. Het oud schoolgebouw zal, eens in een nieuw jasje gestoken, naast de STEAM Academy ook de thuisbasis worden van de kunstacademie en de gemeentelijke bibliotheek. Tine De Pauw zal er als  STEAM-officer aan het hoofd staan van een 5-tal medewerkers. Als alles volgens plan verloopt gaan de grondige renovatiewerken aan het oud schoolgebouw nog dit jaar van start om dan eind 2025 in gebruik te kunnen genomen worden.

In de reeks toespraken was het schooldirectrice Nadine Vanbiervliet die de spits mocht afbijten:  “Vandaag is het een heel bijzondere dag waar we al heel lang naar uitkijken maar ook een dag waar we later met weemoed zullen op terugkijken”. De directrice werd geruggensteund door de leerlingen die voor de gelegenheid de speelplaats mochten voorzien van een wolk aan zeepbellen, hun manier om alle mooie herinneringen in beeld te brengen en het project alle succes toe te wensen.

Een unicum

Ook schepen van onderwijs Christa Dermez schoof een rooskleurige toekomst voor het project naar voren: “De uitwerking van dit dossier is een werk van lange adem geweest met onder meer de burgemeesters Michel Doomst, Simon De Boeck en thans Gunther De Wilde. De nieuwe schoolstek – tot dusver nog niet voorzien van een specifieke naam – wordt een unicum in Vlaanderen omdat in éénzelfde schoolgebouw én het vrij (De Bron) én het gemeentelijk onderwijs (De Oester) zullen co-habiteren. Ook het oud schoolgebouw krijgt een nieuw leven door een vruchtbare samenwerking tussen enerzijds het lokaal bestuur en anderzijds de Vrije Universiteit Brussel. Het wordt een gebouw waar wetenschap, kunst en onderwijs mekaar blijven treffen”.

Technologie, wetenschap en kunst

Professor Hugo Thienpont: “Vandaag gaat de geschiedenis in als een historische dag voor zowel De Oester als voor de VUB. Met de sleuteloverhandiging wordt afscheid genomen van een gebouw maar niet van de mooie herinneringen voor velen die verbonden zijn en blijven met een plaats waar de grondvesten werden gelegd van een toekomst die van hen ‘oesterparels’ maakten. Die verbondenheid deel ik want ook ik ben een oud-leerling.

De personen die jaren terug mee de basis legden voor de nieuwe school zijn Jan De Pester en Luc Dedobbeleer, beiden actief in het ‘Dorpsoverleg’. Hun droom, de Oetingse jeugd en de komende generaties voorzien van een nieuw schoolonderkomen, is thans werkelijkheid geworden en dat geeft nu de VUB de kans het oud gebouw in een nieuw jasje te steken, het duurzaam te renoveren en het tevens een nieuwe onderwijsbestemming mee te geven. We gaan dit oude gebouw omtoveren tot een leuke plek waar ‘iedereen’ zal kunnen proeven van een wereld vol van technologie, wetenschap en kunst. Ook komt er een auditorium voor toneel, kleine concerten en wetenschappelijke lezingen die ons allen aanbelangen. Het wordt alvast een plek waar creativiteit, ambacht, talent en authenticiteit hand in hand weelderig zullen kunnen bloeien en groeien”.

Dorpsscholen voor het ontwikkelen van ieders talenten 

Burgemeester Gunther De Wilde sloot de reeks toespraken af: “In een dorpsschool word je sneller groot, daarom kiezen we vanuit het bestuur al jaar en dag voor één dorpsschool onder iedere kerktoren. Een dorpsschool staat garant voor aandacht voor ieder kind en voor de ontwikkeling van ieders talenten. Met onze samenwerking gaan we die ontwikkelingsmogelijkheden een boost geven. Het beste bieden aan onze kinderen is bouwen  aan een toekomst waar we allen beter van kunnen worden. Leve onze dorpsschool en leve de Oetingse jeugd!”

De bijeenkomst werd afgesloten met een heildronk op de goede samenwerking en een hoopgevende toekomst.

Dit nieuwsbericht delen: