Bent u de beeldende kunstenaar die een ode wil brengen aan de Paardenprocessie van KESTER?

Het lokaal bestuur van Gooik zoekt een kunstenaar voor het creëren van een kunstwerk om een ode te brengen aan de Paardenprocessie in Kester. Dat kunstwerk zou geplaatst worden op het voorplein van de kerk. Het voorzien budget bedraagt 15.000 euro. De oplevering wordt gepland vóór 30 april 2025.

De Vlaamse minister van Cultuur plaatste vorig jaar de Paardenprocessie van Kester op de Vlaamse inventaris ‘Immaterieel Cultureel Erfgoed’. De traditionele optocht doorheen Kester, Herfelingen en Oetingen gaat terug tot de 13de eeuw en brengt ieder jaar opnieuw verschillende generaties en verenigingen samen. Een erkenning als immaterieel cultureel erfgoed kon dan ook niet uitblijven.

De processie zou ontstaan zijn uit dankbaarheid omdat Kester, Oetingen en Herfelingen indertijd gespaard bleven van de pest. In zijn huidige vorm gaat de ommegang terug naar 1864 toen de nieuwe Sint-Martinuskerk in Kester werd ingewijd. In 1871 richtte de toenmalige dorpspastoor een vereniging op die zich zou engageren om “jaarlijks de Heilige Drievuldigheid in haren rondgang te peerd en stoetsgewijs te vergezellen”. Zo ontstond de Gilde van het Paardenvolk die tot op vandaag de processie organiseert. Al meer dan 150 jaar brengt ze zo dan ook de lokale gemeenschap samen.

De erkenning als immaterieel cultureel erfgoed werd In juni 2023 officieel bekendgemaakt. Het lokaal bestuur is  zeer dankbaar voor die erkenning en wil die unieke historische gebeurtenis blijvend in de herinnering borgen  door in het centrum van Kester aan de kerk een passend kunstwerk te plaatsen. Het is ook bedoeld als blijk van dank voor de organisatoren van de processie.

Meer informatie?

Geïnteresseerde kunstenaars kunnen meer informatie opvragen bij Gaëlle Saelens (Dienst Vrije Tijd, deskundige cultuur) – cultuur@gooik.be  – 02/532.14.02. Een plaatsbezoek is aangeraden om onder meer  de juiste afmetingen van de locatie te kunnen inschatten.

De beoordeling van de ingediende voorstellen door een jury gebeurt op 7 mei. Die dag mag de kunstenaar zijn/haar project kort komen toelichten. De voorstellen worden beoordeeld op basis van visie, esthetische waarde, duurzaamheid en prijs.

De openbare bekendmaking van het weerhouden kunstwerk wordt voorzien op 21 mei.  

Nadere details met betrekking tot het maken van het betrokken kunstwerk zijn terug te vinden op deze webpagina.

Dit nieuwsbericht delen: