Cd&v op doortocht in GALMAARDEN met zijn campagne ‘Huisarts gezocht’

De jongste tijd borrelt enorm veel ongenoegen op bij de burgers die niet of moeilijk een huisarts kunnen vinden. De oorzaak daarvan blijkt te liggen bij de veel voorkomende patiëntenstops die vanuit het huisartsenkorps worden ingevoerd om hun patiënten toch nog een volwaardige dienstverlening te kunnen blijven garanderen en om ook meer en meer een normale work life balance trachten te verwezenlijken. Voor cd&v de aanleiding de alarmklok te luiden en een reeks voorstellen Vlaanderen in te sturen. Op een rondrit doorheen Vlaanderen hield de cd&v-ploeg met voorzitter Sammy Mahdi (voorzitter van cd&v) en de parlementsleden Nawal Farih en Katrien Schryvers (federaal en Vlaams parlement) ook een halte op het Marktplein in Galmaarden om de nood aan huisartsen onder de aandacht te brengen. Zij werden geruggensteund door burgemeester Ludo Persoons en zijn cd&v-bestuursploeg. Of de wekelijkse marktdag in Galmaarden met zijn zeer beperkte bezetting aan kramen en zijn bijzonder gering aantal marktgangers voor een eventuele bevraging daartoe een aangewezen locatie uitmaakte is evenwel zeer de vraag.

Huisartsarm

Ongeveer 3 op 4 Vlaamse gemeenten blijkt huisartsarm te zijn doordat zij kampen met een tekort aan huisartsen. De gevolgen voor patiënten laten zich dan ook elke dag meer en meer voelen: lang wachten op een afspraak, patiëntenstops, geen huisarts meer in de gemeente, wachtposten die op een verre afstand liggen,… Cd&v pakt nu uit met een 7-puntenplan om het aantal huisartsen in Vlaanderen gevoelig op te trekken en ook te zorgen voor een betere spreiding van de huisartsen over gans Vlaanderen.

Uit cijfers blijkt dat het Pajottenland, en bij de uitbreiding de hele regio Halle-Vilvoorde, één van de meest huisartsarme regio’s van Vlaanderen is. Daarom viel de keuze van cd&v nationaal om haar 7-puntenplan voor te stellen in het Pajottenland en meer bepaald in Galmaarden. In de huidige stand van zaken zijn overigens ook de inwoners van Galmaarden, Herne, Gooik, Bever en Lennik aangewezen op de huisartsenwachtpost Pageni  in Eizeringen (Lennik). Die post bedient in geval van dringendheid de grote sector van het Pajottenland, Geraardsbergen en Ninove.

Huisarts in de buurt, een basisrecht voor iedereen

Cd&v geeft aan dat er voor het heikel punt van het tekort aan huisartsen dringend een oplossing dient geboden te worden en schuift nu 7 voorstellen naar voren.

  1. Weg met de beperking op het aantal studenten dat aan de opleiding van arts mag beginnen
  2. Reserveren van plaatsen in de opleiding arts voor studenten die zich engageren om in de meest huisartsarme zones van Vlaanderen aan de slag te gaan als huisarts
  3. Hier komen studeren als arts is hier ook werken als arts. Beperken van het aantal buitenlandse studenten die in België de studie van arts mogen starten én hen verplichten minstens 3 jaar als huisarts in België te blijven werken
  4. Invoeren van een buurtpremie wat neerkomt op een premie voor huisartsenpraktijken in huisartsarme gemeenten en op een hogere vergoeding door de ziekenfondsen voor een huisarts gevestigd in de meest huisartsarme zones in Vlaanderen
  5. Uitbouwen van satellietpraktijken in landelijke gemeenten waar er 2 à 3 dagen per week een huisarts aanwezig is uit een grote groepspraktijk uit een naburige gemeente.
  6. Meer arts en patiënt, minder boekhouder. Minder regelneverij en meer administratieve vereenvoudiging voor patiënten en artsen. Zorgen dat je minder bij de huisarts moet voor paperassen.
  7. Voorkomen is beter dan genezen: nu al kijken waar in Vlaanderen veel huisartsen op pensioen gaan en proactief tekorten vermijden door een permanente monitoring.

Precaire toestand

Burgemeester Ludo Persoons erkent de precaire toestand in het Pajottenland en meer specifiek ook in zijn gemeente: “ In onze gemeente tellen wij op dit moment nog 6 huisartsen. In sé is dat in vergelijking met onze buurgemeenten nog veel. Wel dient er aan te worden toegevoegd dat twee onder hen de pensioenleeftijd al ruimschots hebben overschreden en voor wie er dusver geen opvolging staat te wachten. Waar onze besturen vooral mee geconfronteerd worden zijn problemen die ervaren worden door de oudere bevolking die naast de gezondheidsproblemen ook te kampen heeft met mobiliteitsproblemen. Ook een aanzienlijk aantal mensen die aan de alarmbel trekken zijn de nieuwe inwoners. Zij botsen op een ‘patiëntenstop’, een situatie waar zij in sé niet om gevraagd hebben maar waar zij wel de dupe van zijn. Het is belangrijk dat iedereen in Vlaanderen toegang heeft tot goede gezondheidszorg en de huisarts is daarbij van essentieel belang. Wanneer mensen geen huisarts vinden houdt dit risico’s in voor hun gezondheid en daar moet absoluut een oplossing voor gevonden worden”.

Dit nieuwsbericht delen: