Fractie N-VA redt de goede werking van de GOOIKse gemeenteraad

Bij het begin van de jongste Gooikse gemeenteraad stelde de N-VA fractie vast dat slechts 10 van de 16 CD&V-raadsleden aanwezig waren. Aangezien de gemeenteraad in totaal uit 21 mandatarissen bestaat en de fractie van N-VA de overige vijf zetels bekleedt, hing het al dan niet doorgaan van de gemeenteraad dan ook af van die minderheidspartij.

Bij de start van de gemeenteraad kwam raadslid Kristoff Hemelinckx tot de vaststelling dat de CD&V-meerderheid zwaar uitgedund was. Slechts 10 van de 16 CD&V verkozenen tekenden present. De N-VA fractie daarentegen was voltallig aanwezig. Het Vlaams decreet lokaal bestuur geeft duidelijk aan dat een gemeenteraad pas kan beslissen als er een meerderheid van de verkozen leden aanwezig is en deelneemt aan de stemming.

“Dit is een ware blamage voor de raadsleden van CD&V”, steekt N-VA fractieleider Philippe De Cock van wal. “Al maanden stellen we vast dat heel wat CD&V’ers simpelweg hun kat sturen naar de gemeenteraad, met de jongste zitting als absolute dieptepunt”.

N-VA overwoog dan ook, uit protest tegen de hoge afwezigheid bij CD&V, om niet deel te nemen aan de zitting. Dat zou betekend hebben dat de gemeenteraad niet kon doorgaan, aangezien CD&V geen geldige meerderheid zou hebben in de vergadering. Toch bleven de N-VA raadsleden aanwezig” om de goede werking van de gemeente niet in het gedrang te brengen”.

Volgens de N-VA is het geen verrassing dat maar weinig CD&V’ers nog zin hebben om naar de gemeenteraad te komen. “Door de nakende fusie met Galmaarden en Herne voelen vele politici uit de meerderheid aan dat zij bij de volgende verkiezingen geen kans maken om opnieuw verkozen te geraken”, zegt Philippe De Cock. “Dit bewijst dat het eigen postje belangrijker wordt geacht dan de verantwoordelijkheid die verkozenen hebben tegenover hun kiezers”.

De fractie N-VA waarschuwde de voorzitter van de gemeenteraad dat ze volgende keer principieel de zitting zal verlaten, al hoopt de partij, naar eigen zeggen, dat de afwezige CD&V’ers in het laatste jaar van de legislatuur wel de verplichtingen van hun mandaat zullen nakomen.

Dit nieuwsbericht delen: