GOOIK – De bijkomende stripbeurs voor gewone liefhebbers van het genre kende veel succes

De inmiddels welbekende novembereditie van de Stripbeurs in het gemeenschapscentrum De Cam in een samenwerking tussen het lokaal bestuur, de Heemkundige Kring en de bibliotheek kent een almaar groter succes. De beperkte ruimte in het GC De Cam laat evenwel niet toe om naast de reguliere en vaste standhouders ook plaats en ruimte te bieden voor standjes van de meer occasionele en lokale amateurs van stripverhalen. Een bijkomende ‘alternatieve’ stripbeurs opzetten bleek dus aangewezen om zo aan de uitgesproken en steeds terugkerende vraag te beantwoorden.

Extra Edition Stripbeurs

Met hun eerste editie van de ‘Extra Edition Stripbeurs’ wilden de organisatoren nu tegemoetkomen aan de verzuchtingen van  de gewone striplezer en verzamelaar. Het mikrooster lag deze keer dus eerder op de ‘amateur’ verkopers … en kopers en particulieren dan op de professionele of semi-professionele liefhebbers van stripverhalen. Er daagden een twintigtal exposanten op met goed gevulde verkoopstandjes.

Voortrekker Jean-Paul De Loecker: “Ook die beurs kende een heel mooie opkomst, geen massa volk, maar wel voor het overgrote deel een komen en gaan in een gezellige drukte. Zoals verwacht waren er veel ‘gewone’ stripliefhebbers/verzamelaars die tevreden huiswaarts keerden omdat zij ofwel interessante koopjes hadden weten te doen, ofwel hun koopwaar hadden kunnen aan de man brengen voor een heel redelijke prijs”.

Er was ook een stand bemand door de bewoners van ‘Zonnelied’, een vzw die woon- en dagondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Bij afloop waren zij heel gelukkig met de opbrengst van hun verkoop. De rest van hun totale ‘erfenis’ – nog zo’n 1300 strips –  willen ze thans aanbieden aan een opkoper. Ze zouden er graag minstens 500 euro voor krijgen.

Gemoedelijke sfeer  

Op de beurs heerste er een gemoedelijke sfeer want ook onderling de standhouders werd er veel gesocialiseerd. Jean-Paul: “Velen genoten van het kopen en verkopen. En ook een gezellig praatje maken was nooit ver weg. Daarbij viel ook vaak de vraag of het initiatief ook de volgende jaren navolging zou krijgen. Hier nu volop met een ‘ja’ antwoorden is een beetje de ‘kar voor de ossen spannen’. Niet alleen Gooik maar ook onze toekomstige dorpsgenoten uit Herne en Galmaarden behoren dan tot één- en hetzelfde Pajottegem. In welke vorm organisaties zoals de deze daarin een plaats gaan vinden is nog toekomstmuziek. Wij hebben er alleszins een goed oog in”.  

Dit nieuwsbericht delen: