HERNE – Ook in HERNE (Herfelingen) omgekeerde verkeersborden

Als een olievlek verspreidt de protestactie die Boerenhart Vlaanderen recent opstartte zich in de rest van Vlaanderen. De jongste dagen worden vooral naamborden van gemeenten en bij gelegenheid ook verkeersborden ondersteboven gehangen. Ook in Herfelingen is dit nu het geval. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil dat de actievoerders stoppen met die handelingen omdat die gevaarlijke situaties kunnen teweegbrengen. Zo kan bij het verhangen van de wit-zwarte borden van de bebouwde kom juridische onzekerheid ontstaan in verband met onder meer de toegelaten snelheid.

Aanhangers van Boerenhart Vlaanderen, vooral actief in de Westhoek, willen met hun actie hun ongenoegen uiten over het stikstofakkoord en daarmee samenhangend het vergunningenbeleid en het mestactieplan.

“Heel het Vlaamse platteland laat weten dat de druk op de land- en tuinbouw te hoog is. Er moet iets van ons Boerenhart ”, schreef Boerenhart Vlaanderen op Facebook. “Wij kunnen het niet langer tolereren hoe jullie de landbouwsector, en daarmee de vele landbouwersgezinnen, iedere keer opnieuw in de geschreven pers en/of sociale media afbreken of zelfs met de grond gelijk maken”.

In de land- en tuinbouwsector rommelt het overigens niet alleen in Vlaanderen. In Wallonië, Nederland, Frankrijk en Duitsland trekken boeren al massaal de straat op om hun ongenoegen over onder meer de Europese Green Deal vrije loop te laten. De Europese Green Deal is een pakket beleidsinitiatieven dat de EU moet helpen met de groene transitie, met als einddoel klimaatneutraliteit in 2050. Het valt te verwachten dat ook in Vlaanderen de eerstkomende dagen bijkomende acties de kop zullen opsteken te meer daar er ook een Europese top in Brussel er zit aan te komen.  

Burgemeester Kris Poelaert is op de hoogte van de actie. Hij kan uiteraard het verhangen van officiële borden niet toejuichen maar kan wel “inhoudelijk begrip tonen voor de actie die een situatie aanklaagt waarbij ook lokaal de landbouw wordt onder druk zet”.

Dit nieuwsbericht delen: