HERNE – Urbanus eregast op druk bijgewoond poëziefeest

Nu al voor de 16de keer nam ook Herne deel aan Gedichtendag, een poëziemanifestatie die kadert in de jaarlijkse Poëzieweek die zowel in Vlaanderen als in Nederland telkenmale haar beslag krijgt tijdens de laatste week van januari. Poëzieliefhebbers uit de gemeente en uit de brede regio konden een al dan niet zelfgeschreven gedicht voordragen in de bib. De zesdejaarsklassen van de 3 basisscholen en een 20-tal volwassenen gingen zo op de uitnodiging in. De presentator van dienst was Geert Vanhassel, thans woordvoerder en verantwoordelijk voor de externe communicatie bij het AZ Sint-Maria Halle, maar voordien niet alleen journalist op radio en televisie maar ook vijf jaar lang de stadsdichter van Halle.

Thuis

De keuze voor ‘Thuis’ als jaarthema werd ingekleed als: “Het huis van de poëzie bestaat uit meer dan louter bakstenen. Dichters bouwen huizen uit herinneringen, geuren en kleuren. De mooiste woorden ontspruiten vaak op de plek waar we ons het meest thuis voelen”.

Ook deze keer stelde de Gedichtendagwerkgroep onder de leiding van ereburger Maurits van Liedekerke en met vertegenwoordigers vanuit het lokaal bestuur, de gemeentelijke cultuurwerkgroep en de openbare bib Petrus Naghel – met in het voortouw bibliothecaris Nelly Wyns – iedereen die van poëzie houdt een ‘vrij podium’ ter beschikking.

Naast een twintigtal volwassenen  leverden ook dit jaar alle zesdejaarsleerlingen van de Hernse scholen een bijdrage. Het jeugdensemble SPH Crescendo uit Sint-Pieters-Kapelle onder de leiding van Pascal Bosmans zorgde voor de muzikale intermezzo’s met onder meer ‘Music from Alladin’ en ‘Remember me’ in een arrangement van Johnnie Vinson en ‘Ikke’ in een arrangement van Michael Janquart.  Voor leuke acts met een hoog entertaingehalte kon gerekend worden op de leerlingen van de plaatselijke afdeling Woordatelier 1 en 3 van de Academie Muziek, Woord en Dans. Voor de leerlingen van Woordatelier 1 was dit hun allereerste optreden. Zij werden hierbij begeleid door hun lerares Sophie Verbeke.

Zesdejaars

Voor de Hernse jeugd was de ‘Gedichtendag’ niet zomaar een voordracht. Weken en dagen voordien al  bezocht  Maurits van Liedekerke de zesdejaars in zowel De Regenboog, De Bloesem als het GO! Markevallei. Maurits: “Vertrekkend van één van de vijf aangereikte zinnen werd samen aan de slag gegaan om een gedicht op te bouwen. Na het denk- en schrijfwerk was het dan tijd voor het voorleeswerk. Het geeft voldoening om die jonge mensen aan het denken, het verzinnen en aan het schrijven te krijgen. Het is duidelijk dat zij er plezier aan beleefden. Sommigen zijn spontaan, anderen moet je een duwtje geven. Maar uiteindelijk deden ze allemaal mee”. In VBS De Bloesem werd het project gesteund door de juffen Nathalie Menschaert en Linda Van Laethem, in GBS De Regenboog was dat juf Manuela Put en in het GO! BS Markevallei juf Caroline Dehaene.

Volwassenen

Ook dit jaar mochten de organisatoren bogen op een groot aantal deelnemers en ook een vrij uiteenlopend aanbod: sonnet, haiku, vrije vers, limerick, satire, …. allemaal een korte of langere tekst waarbij de voordrager en doorgaans ook auteur goed heeft nagedacht over ieder woord en iedere zin en waarbij creatief werd omgegaan met de taal.  Het waren Daniël Janssens, Chris Noerens, Evelien Verschueren, Jos Huwaert, Michel Moons, Lis Degreef, Jan de Leeuw, Martine Buelens, Frank Nevens, schepen Sandra Dero, Luc van Liedekerke, Chris Vanhove, Germain Derijcke, Viviane Grisez, burgemeester Kris Poelaert, Eddy Vierendeels en de initatiefnemer van de Gedichtendag Maurits van Liekekerke die een keuze hadden gemaakt uit eigen werk of uit gedichten van bekende of nog te ontdekken woordkunstenaars.

Uitschieters

De Nederlandse dichter Ingo Audenaerd (Valkenswaard) had via de Facebookpagina Poëziedorp Herne gevraagd één van zijn gedichten uit ‘Waar het pad zich kromt’ voor  te lezen. Dat werd dan ‘Huis’ gebracht door schepen Sandra Dero. Het was Germain Derijcke dan weer die ‘Thuis ben je niet meer’ van gewezen schepen Willy Vincent voordroeg.

Voor de editie 2024 wisten de inrichters een bijzondere eregast naar de bib te laten overwaaien. De vorige jaren was de bibliotheek voor de ‘Gedichtendag’ ook al goed vol maar dit jaar kon echt gesproken worden van ‘eivol’. Dat eregast Urbanus hier de hand in had is evident. De alomgekende komiek, cabaretier, zanger, gitarist, stripauteur, acteur en kindervriend nam – zoals steeds – op zijn eigenwijze manier de toeschouwers mee op sleeptouw voor een paar minuten  fun en jolijt. In het kader van de gedichtendag koos hij voor de tekst van ‘Symfonieke van den uitkomen’, één van zijn liedjes uit 1974.

Het slotwoord was voor schepen Sandra Dero. Zij was één en al lof voor de initiatiefnemer van de Gedichtendag Maurits van Liedekerke die er in slaagt om vooral de jeugd de uitdaging te doen aangaan pen en papier te nemen en hun denken neer ts schrijven. Zij was ook heel erkentelijk ten aanzien van het bibliotheekteam dat er samen met de cultuurbeleidsmedewerkers  een succesrijke poëzieavond wisten van te maken.

.

Dit nieuwsbericht delen: