Pajottegem – Gezamenlijke nieuwjaarsontvangst van de cd&v-afdelingen Herne, Galmaarden en Gooik  

De nieuwjaarsreceptie van de cd&v-afdelingen Herne, Galmaarden en Gooik ging door in het Hof Te Spieringen, de stijlvolle B&B gelegen aan de Langestraat in Vollezele en bij benadering het geografisch middelpunt van de drie gemeenten die allicht verder door het leven zullen gaan als de nieuwe (fusie)gemeente Pajottegem. Special guest was partijvoorzitter Sammy Mahdi. En ook onder meer Vlaams lijsttrekker Peter Van Rompuy was onder de aanwezigen. De Gooikse afdelingsvoorzitter Jan Vanderhoeven leidde als moderator het gebeuren in goede banen, voor de muzikale noot werd een beroep gedaan op Rudi Tastenoe en het bedienen werd verzorgd door de jongens van Chiro Uidekrij Gooik.

Vragenronde voor de burgemeesters

In zijn welkom verwees de moderator ook naar het afsluiten van de stemming voor de verkiezing van de nieuwe afdelingsvoorzitter voor de fusiegemeente en naar het bekendmaken van de uitslag ervan op het eind van de bijeenkomst. Verder legde hij de burgemeesters enkele vragen voor die – hoe kon het anders – grotendeels te maken hadden met de op stapel staande fusie.

Voor de nieuwe fusiegemeente krijgt 13 oktober er overigens nog een dimensie bij. Die dag zullen de kiezers uit Herne, Galmaarden en Gooik voor de eerste keer uit hoofde van hun nieuwe fusiegemeente Pajottegem naar de stemhokjes mogen stappen. Hierbij zal ook de cd&v naar de gunst van de inwoners dingen met een lijst met 29 namen. Daarbij komt weliswaar ook dat er geen opkomstplicht meer is voor lokaal en provinciaal wel nog voor Vlaams en federaal.

Van de drie burgemeesters had de moderator ook graag vernomen welke verwezenlijking tijdens de jongste  legislatuur hen het meest aan het hart lag. Kris Poelaert (Herne) haalde de vernieuwing van de stationsomgeving met ook de opening van ‘de Coupee’ aan evenals de inplanting van nagenoeg 100 woningen op de Fondatelsite. Ludo Persoons (Galmaarden) dan weer vond het een huzarenstukje om in amper zes maanden tijd de sportinfrastructuur te kunnen uitbreiden met twee padelterreinen. Gunther De Wilde (Gooik) van zijn kant ging prat op het verwezenlijken van de vele kleine projecten die telkens het landelijk karakter van zijn gemeente ten goede kwamen en waarbij ‘dicht bij de inwoners’ staan een prioriteit was.

Kerngedachten bij de fusie

Verder werd ook gepeild naar de kerngedachten rond onder meer nabijheid, dorpenbeleid, participatie en buurtcomités in de nieuwe fusiegemeente. Burgemeester Poelaert beklemtoonde hierbij dat het beschikken over meer financiële middelen automatisch zal leiden tot grotere investeringen in die 12 dorpskernen. Tot slot werden de drie huidige burgervaders bevraagd naar ‘het’ plekje in een andere gemeente die zij graag in hun gemeente hadden gezien maar daarbij kwamen geen spitsvondige antwoorden uit de bus.

Kris Poelaert op plaats drie op de lijst voor het Vlaams parlement 

Verder werd burgemeester Kris Poelaert gepolst naar zijn ambitie om te zetelen in het Vlaams parlement. Zijn kandidatuur motiveerde hij vooral met de wil om ook deze westhoek van de provincie een stem te geven in Brussel. In een notendop citeerde hij daarbij een paar netelige knelpunten zoals onder meer “het langverwachte fietspad langsheen de Langestraat, de onredelijke verdeling tussen verstedelijkte gebieden en plattelandsgemeenten bij de huidige verdeling van het Gemeentefonds  en de grote verschillen in de tegemoetkomingen in de kosten voor de waterzuivering waarbij de landelijke gemeenten stiefmoederlijk bedeeld worden. Allemaal kromme situaties die dienen recht te worden getrokken”.

Partijvoorzitter Sammy Madhi lichtte bondig toe waarom bij het samenstellen van de lijstvorming de keuze op Kris Poelaert viel voor het innemen van de derde plaats: “Hij is de burgemeester met de grootste penetratiegraad  en heel zeker de juiste man op de juiste plaats. Wij zijn er zeker van dat hij zal vechten om de nodige aandacht af te dwingen en de middelen zal naar hier halen waar we recht op hebben”.

Jenz Cools afdelingsvoorzitter

Aan het einde van het officieel gedeelte mocht de Gooikse afdelingsvoorzitter Jan Vanderhoeven van cd&v stafmedewerker Annelies Cupere vernemen wie de nieuwe afdelingsvoorzitter voor de fusiegemeente is geworden. Er waren twee kandidaten: de jonge Marvin Liebens (Gooik) en Jenz Cools (uittredend voorzitter afdeling Galmaarden). Alle leden hadden tot vanavond de mogelijkheid hun stem hetzij elektronisch hetzij schriftelijk uit te brengen.  De keuze van de kiezers viel op Jenz Cools die de aanwezigen bedankte voor het vertrouwen.

Dit nieuwsbericht delen: