GOOIK/GALMAARDEN/HERNE/BEVER –  Lerarenconcert van de Academie Muziek, Woord en Dans als poort naar een vruchtbaar muzikaal 2024

In een organisatie van het lokaal bestuur Gooik kreeg ook de Academie Muziek, Woord en Dans (MWD Gooik) groen licht om via een lerarenconcert het Nieuw Jaar met veel begeestering, animo en schwung muzikaal in te zetten. Daarbij was de cultuurschuur De Cam de plaats van afspraak voor niet alleen de leerkrachten, de medewerkers en de leerlingen van de academie maar ook voor de besturen van Herne, Galmaarden en Bever. Bovendien mocht directeur Sarah Copriau ook nog haar voorganger Luc Gladiné verwelkomen en hem voorzien van een bijzondere attentie. Leerkracht Barbara De Jonge stond in voor de presentatie.

Naast haar bijzondere goede wensen maakte directeur Sarah Copriau een zinspeling op de historiek van de academie. Een speciale vermelding betrof de eerste Academiedirecteur Georges De Kerpel (overleden in 2023), directeur op rust Luc Gladiné, huidig directeur Kunstacademie Halle Stijn Hanssens en Stéphane Seghers als voorzitter van de Academiecommissie. Januari 1967 zal in de geschiedenis van de Gooikse academie een bijzondere betekenis blijven behouden. Het was toen dat vanuit de stedelijke academie Halle de gemeente Gooik een bij-afdeling mocht openen. Tien jaar later werd de academie van Gooik zelfstandig en nog een paar jaren later zagen ook de afdelingen Herne en Galmaarden het licht. In 1998 droeg directeur De Kerpel de leiding over aan Luc Gladiné die tot 2015 ook de academie in goede banen leidde. Het was voor directeur Sarah Copriau dan ook een hele eer ook haar voorganger nogmaals te mogen begroeten en hem een gelegenheidsgeschenk te mogen overhandigen.

Haast 1000 leerlingen

En ja, ….. intussen telt de academie met de recente nieuwkomer Bever erbij vier vestigingen en 937 leerlingen verdeeld over de richtingen Muziek, Woord en Dans. Dagdagelijks zijn er ook 50 leerkrachten die hun kennis, hun expertise, hun bekwaamheden, hun wijsheid, hun vakmanschap, hun beschikbaarheid, hun talent, hun inzet en hun passie in de ring gooien om alle leerlingen het beste van het beste aan te bieden.  Het was dan ook met veel bewondering en erkentelijkheid dat de directeur haar lerarenkorps voorzag van een ‘hartelijke dankuwel’.  Ook het zevenkoppig team dat het administratief luik voor zijn rekening neemt werd in dezelfde zin in de schijnwerpers gezet.

In haar nieuwjaarsbrief maakte directeur Copriau ook gewag van een paar op til staande activiteiten die de academie in haar geheel nog een stap hoger zullen tillen. Zo staan er eerlang zowel in Herne als in Oetingen twee nieuwbouwen geprogrammeerd. En dit jaar wordt de academie ook nog een richting rijker. Zo krijgen de richtingen Muziek, Woord en Dans er via de overname van de afdeling Beeldende en Audiovisuele Kunsten vanuit de Academie Liedekerke er een volwaardig zusje bij. Die nieuwe aanwinst zal wel leiden tot een nieuwe benaming en een nieuw logo.

Trots op de academie

Schepen Christa Dermez was één en al lof over de werking en de uitbouw van de academie waarbij ze de competentie van directeur Sarah Copriau nadrukkelijk in het daglicht stelde en dit zowel op het gebied van het kunstonderwijs zelf als op het gebied van het vruchtbaar leiding geven aan haar gans team. Nog volgens de schepen zal het ontstaan van de fusiegemeente Pajottegem geen al te grote gevolgen voor de academie teweegbrengen. De academie zit immers al nauw verweven in het DNA van ieder van de drie entiteiten en het management komt dan in handen te liggen van slechts één bestuur.  

Voor het eigenlijk lerarenconcert liet de academie 12 geweldige muzikanten uit haar talentvol team van 50 leerkrachten los op het publiek. In een gevarieerd programma vertolken zij op harp, klarinet, piano, slagwerk, dwarsfluit, trompet en gitaar muziek van onder meer Bach, Schumann en Liszt.

 Na de feestelijke Radetzkymars van Strauss mocht de bomvolle Cultuurschuur traditiegetrouw het glas heffen op een nieuw en vruchtbaar muzikaal jaar.

Met dank aan Viviane Grisez voor haar foto’s

Dit nieuwsbericht delen: