ROOSDAAL – Nieuwe afdeling kleuter- en lager onderwijs Immaculata Maria officieel geopend

In het bijzijn van een schare genodigden kreeg de gloednieuwe vleugel van de kleuter- en lagere school Immaculata Maria een officiële opening aangemeten. Het voormalig klooster heeft plaatsgemaakt voor een ruim en lichtrijk schoolgebouw.

Masterplan

Campusdirecteur Emmanuel Loran: “Het lijkt ons een geslaagde realisatie, die past in de gefaseerde uitbouw van het masterplan van onze campus. De huidige kleuter- en lagere school, die momenteel  quasi 400 leerlingen telt, werd uitgebreid met een nieuwe vleugel richting kerk en bos van Ledeberg. Het is opnieuw een stap in de vernieuwing en de uitbreiding van de campus Immaculata Maria, het onderwijsproject waarmee de zusters van Vorselaar ooit gestart zijn. Vanuit het Vorselaars opvoedingsproject streeft de campus door het concept en de specifieke inplanting van het gebouw naar onderwijskwaliteit, waarbij leren en leven hand in hand gaan”.

Voor Nathalie Van Heghe, directeur van de basisschool, was de nieuwbouw een antwoord op de infrastructurele noden van de school in functie van kwaliteitsvol onderwijs: “De interessante ligging, grenzend aan het speelbos van Ledeberg, werd architecturaal goed benut: alle lokalen kregen een beglazing over de volledige breedte en hoogte waardoor het licht volop binnenkomt. De luifels op elke verdieping doen dienst als zonnewering en als buitengang om op die manier de speelplaats te bereiken”.

Het bos als ‘groene long’

Emmanuel Loran stipt nog aan “dat het gebouw voldoet aan alle hedendaagse normen op vlak van veiligheid en geconcipieerd werd als een zeer toegankelijk gebouw. Alle lokalen en buitenruimtes zijn immers ook bereikbaar voor kinderen en volwassenen die minder mobiel zijn. Het bos als ‘groene long’ naast de speelplaats vormt daarenboven voor de leerlingen in de klassen een prachtig en rustgevend decor.”

“Naast een lift omvat het gloednieuwe gebouw op het niveau van de speelplaats twee kleuterklassen voor de kleinste kleutertjes en één verdieping hoger een refter en bewegingslokaal voor kleutertjes. Die twee verdiepingen zijn ook voorzien van sanitair. Op de eerste en tweede verdieping dan weer zijn de klassen van de derde graad lager onderwijs gehuisvest”, geeft Nathalie Van Heghe nog graag mee.

Voor de ouders staat de opening gepland op vrijdag 26 januari en dit in combinatie met de winterhappening.

Dit nieuwsbericht delen: