HERFELINGEN – De beste wensen van het lokaal bestuur voor de residenten van Zonnestraal

In september zal het 15 geleden zijn dat na twee jaar renovatiewerken het woonproject van Zonnestraal op het dorpsplein van Herfelingen voor open werd verklaard. Sindsdien is het gewoonte dat de burgemeester, de raadsleden en de medewerkers van de Sociale Dienst, vroeger het OCMW, er de bewoners en het personeel de eerste dagen van het jaar telkenmale verrassen met een gelegenheidsbezoek. Een babbel hier, een knuffel daar en de overhandiging van een cadeautje zijn daarbij dan ook een traditie geworden. Zoals steeds werden zij er bijzonder warm onthaald. Zonnestraal is een gedecentraliseerd tehuis dat woon-, leef- en dagondersteuning biedt aan personen met een beperking.

Ook dit jaar stond de delegatie onder de leiding van burgemeester Kris Poelaert. Vanuit het lokaal bestuur was hij vergezeld van de schepenen Sandra Dero, Carina Ricour en Kris Degroote en van het gemeenteraadslid Vanessa Van Hende. Vanuit het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst waren dat Arlette Vierendeels en Marco Reuman.

Een warm onthaal

Zonnestraal – aan de kerk in Herfelingen – is een woonproject voor volwassenen dat inmiddels is uitgegroeid tot de warme toeverlaat voor 18 bewoners. Zij worden er begeleid door een 8-koppig team. De taken van de begeleiders zijn al even talrijk als de taken die hun beslag krijgen in een gewoon gezin. De hoofdbrok  is evenwel weggelegd voor de groepsbegeleiding en het aanreiken van een volwaardige dagbesteding. De opvoeders van dienst waren Perla, Nina, Karlien en Karolien.  Samen met hun collega’s hebben zij de taak om de bewoners bij te staan in hun dagdaglijks doen en laten. Hierbij is ook inbegrepen hen brengen naar en hen ophalen vanuit de hoofdcampus Lennik waar de residenten in de namiddag vertoeven en er hun tijd nuttig besteden aan aangepaste namiddagactiviteiten.

Tot die namiddagactiviteiten behoren ook de deelname aan sportevenementen die georganiseerd worden door DIAS. Die vzw richt zich tot sporters met een verstandelijke beperking uit de regio Pajottenland en Denderstreek en al wie zich kan en wil verplaatsen naar deze regio. In het aanbod zitten zo zwemmen, bowling en dansen. Verder zijn er ook residenten die zich toeleggen op het tekenen. Zij zijn welkom in het atelier van Jacky Duyck.

Schepen Sandra Dero

In haar toespraak legde schepen Sandra Dero het accent op de fierheid van het lokaal bestuur de bewoners van Zonnestraal tot de inwoners van Herne te mogen rekenen. “Hier in Herfelingen en zeker ook bij Zonnestraal schijnt altijd de zon. Geen ruzie, geen gezaag, geen gedoe, wel veel vriendschap. Meer moet dat niet zijn”. Ook sprak zij vol lof ten aanzien van de begeleiders en de medewerkers. Zij prees hun professionele deskundigheid en vooral hun liefde voor de medemens.

Druivelaar

Op nieuwjaarsbezoek gaan zonder cadeautje is niet gebruikelijk. Daarom mochten alle residenten naast de welgemeende nieuwjaarswensen ook een geschenkpakje ontvangen met een assortiment gebruiksartikelen met ook een Druivelaar, nog altijd de meest populaire Belgische dagscheurkalender met voor elke dag een blaadje met een deugddoend mopje. De begeleiders wisten daarbij te vertellen dat “in haast alle kamers de ‘Druivelaar’ een plaatsje verdient. Hem dagelijks ontdoen van een blaadje is haast voor iedere bewoner een ritueel dat scrupuleus wordt uitgevoerd. De voorgaande dagen werd dan ook al meermaals gevraagd wanneer de burgemeester op bezoek kwam en of hij ook dit jaar een cadeautje – zeg maar een Druivelaar – zou meehebben”.

Dit nieuwsbericht delen: