GALMAARDEN – Vele handen om van de 80 kg roggemeel duizenden pauwelbroodjes te maken

In de aanloop naar de komende Pauwelviering werden de broodjes gerold om ze daarna in de ovens van brood- en banketbakkerij Van Belle te laten bakken. Het rollen van de broodjes staat zo voor het tweede hoofdstuk in de geplogenheden die het grote feest voorafgaan. Dat feest krijgt zijn beslag op zondag 28 januari met dit jaar zowel een ‘grote’ bende onder de leiding van Pauwel Jorrit De Borre als een kinderbende aangevoerd door de achtjarige Victor Massaer.

De tweede zaterdag na Nieuwjaar

De traditie schrijft voor dat de tweede zaterdag na Nieuwjaar om 14 uur de pauwelbroodjes dienen gerold te worden. Omdat vele handen het werk licht maken wordt daarvoor ook op de schoolgaande jeugd een beroep gedaan. Dit jaar mochten zowel de Pauwelbende als de kinderpauwelbende alvast rekenen op een ruime opkomst om de klus te klaren. Meer dan 60 paar handen en handjes waren aan de slag om het beslag van 80 kg roggemeel met enkel water als toevoeging om te toveren tot duizenden ronde deegbolletjes. De bendeleden hebben het voorrecht een eigen broodje te mogen rollen dat voorzien wordt van ofwel de naam ofwel de initialen van het betrokken bendelid. Dat noemt men dan het ‘Apostelbrood’. Dat is voor hen een levenslange souvenir want een broodje met pauweldeeg – als het droog bewaard wordt – bederft niet.

Het rollen gebeurde in de schuur van de Pauwelhoeve aan de Geraardsbergsestraat in het St-Paulusgehucht. Om een al te grote meelverspilling te vermijden zijn er daarbij ook een paar trouwgedienden die de opdracht hebben de orde te handhaven. Na het rollen worden de kleinoden naar de plaatselijke bakkerij gebracht om er gebakt te worden.

Het zetten van de ‘neeve’

Daarmee zit de dagtaak van de bendeleden er nog niet op. Als de avond gevallen is dient de ‘neeve’ nog gezet te worden. Dat gebeurt in aanwezigheid van ook de leden van de Pauwelgilde. ‘Neeve’ dient hier te worden verstaan als zuurdesem. Zoals men vroeger een weinig deeg uit het vorig baksel opzij zette om tot zuurdesem te rijpen en als gist te dienen voor het volgende, zo ook komen de Pauwel en de Apostels van het vorig jaar de nieuwe Pauwel ‘gelukwensen’. De aftredende Pauwel biedt een fles jenever aan. Uit erkentelijkheid worden de Pauwels – eerst de oude en dan de nieuwe – , de Apostels en soms ook de aanwezige vrienden in de baktrog gelegd en met de resterende bloem ‘bewerkt’. Onnodig er bij te vertellen dat haast niemand de dans ontspringt. Het is dan ook aan te raden om tijdens het zetten van de ‘neeve’ ofwel op veilige afstand te blijven ofwel akkoord gaan met een bloembad. Ook de kinderbende ontsnapt niet aan de zetting van de ‘neeve’ maar dat gebeurt al in de loop van de namiddag.

De dag nadien op zondag worden de gebakken broodjes gewijd en zijn ze klaar om mee te nemen op  de bedeltochten. Een groot deel dient ook om tijdens het feest te worden uitgestrooid op de Pauwelhoeve en aan de St-Pauluskapel.

Het folkloristisch gebeuren behelst de komende weken nog drie belangrijke data:

Zaterdag 27 januari: de traditionele grote Pluiktochten in Galmaarden en omliggende  gemeenten.  Zondag 28 januari: het Pauwelfeest met in de voormiddag een speciaal opgedragen H. Mis  ter ere van Sint-Paulus en in de namiddag de Pauwelstoet met het zaaien van de roggebroodjes.
Zaterdag 3 februari: de afrekening als slot van de viering.

Dit nieuwsbericht delen: