BEVER – Samen klinken op een vruchtbaar, gezond en gelukkig 2024

Ook in Bever blijft het de gewoonte dat het personeel van de gemeente, van de dienst maatschappelijk welzijn, van de kinderopvang ’t Sterretje, van de basisschool Ak’Cent en van de lokale politie evenals de leden van de technische dienst, van de adviesraden en van de lokale afdeling van de academie Muziek, Woord en Dans uitgenodigd worden op een nieuwjaarsbijeenkomst. Die wordt hen telkens aangeboden door het lokaal bestuur als blijk van waardering en erkentelijkheid voor wat zij voor de gemeenschap betekenen. Ook dit jaar was dit niet anders.

Na het klinken op het Nieuwe Jaar mocht genoten worden voor een souper bereid door L&F Meat uit Moerbeke. In een beurtrol was het vandaag aan de leden van Just2Dance met zijn voorzitters Melanie Denaeyer en Annemie Ricour om in te staan voor de tap en de drankbediening. Als compensatie krijgt die vereniging vanuit het lokaal bestuur een centje toegestopt dat dan op zijn beurt ten goede zou moeten komen aan de nagenoeg 80 dansers en danseressen.

De start van 2024 is ook in Bever niet onopgemerkt voorbijgegaan. Ook hier was er her en der wateroverlast. Aan het gekend knelpunt in Burght was ook deze keer de Wijzebeek uit haar oevers getreden. Een situatie die bij de Bevernaren welbekend is. Gelukkig komt men er telkens van af met een paar kilometers omrijden. Ook de woningen in de buurt bleven gelukkig gespaard.

Optimisme en vastberadenheid

Ook dit jaar werd de gebruikelijke nieuwjaarsboodschap niet enkel door burgemeester Kristof Cattie uitgedragen. Ook de schepenen Dirk Willem, Cindy Durieux en Maxime Vanholder brachten op hun beurt een karrevracht beste wensen over.

De burgemeester legde het accent op het “vooruitkijken met een gevoel van optimisme en vastberadenheid, bouwen aan een toekomst gevuld met respect, begrip en solidariteit, elkaar blijven ondersteunen, openstaan voor nieuwe ideeën en samenwerken aan een gemeenschap die floreert en bloeit”.

Het was schepen Cindy Durieux die de drie personeelsleden die het jongste jaar met pensioen gingen mocht  bedenken met een hartelijke dankuwel en een daverend applaus. Christian Piecq en Martine Arnauld hadden er 15 jaar dienst opzitten. Christian was vooral actief in de klusjesdienst en Martine was gekend als poetsvrouw in zowel Ak’Cent, ’t Sterretje als het gemeentehuis. Geen van beiden kon echter door omstandigheden aanwezig zijn. Wie wel aanwezig tekende was Annie Vrancx, geboren en getogen in Bever en 27 jaar ten dienste van de Beverse ‘bevolking’. De schepen typeerde haar als een jarenlange steunpilaar, steeds goedgezind en steeds ter beschikking ook voor haar collega’s. Voor haar een ruiker bloemen en voor hen allen een cadeaubon te verzilveren bij de plaatselijke handelaars.

Schepen Maxime Vanholder legde de klemtoon op de ‘investering’ op gemeentelijk vlak in zowel jeugd als senioren. Voor de jeugd verwees hij naar de uitbouw van het scholencomplex dat er moet voor zorgen dat de Beverse jeugd kan genieten van een volwaardig onderwijs. Voor de senioren gaf hij mee dat extra-personeel in onder meer de klusjesdienst wordt ingezet om de ouderen de mogelijkheid te bieden zo lang als mogelijk  ‘bij ons’ te blijven.

Eerste schepen Dirk Willem verwees naar zijn 23 jaar goeie samenwerking met vooral de ‘buitendiensten’. Hij bracht hierbij ook de vier gepensioneerde gemeentelijke medewerkers die dit jaar kwamen te overlijden in gedachte. Hij vroeg dan ook een moment van stilte voor Willy Van Hove, Jacques Van Passenhove, René Van Praet en de recent overleden Marie-Rose (Rozeken) Doraene.

L&F Meat

Voor het voorstellen van het avondmenu liet de eerste schepen het woord aan de chef van L&F Meat. Bij dat menu waren de blikvangers vitello tonnato, parelhoen, dessertenbuffet en drank naar believen. Van de gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om L&F Maet nogmaals heel bijzonder te bedanken voor de vrijgevigheid en het dienstbetoon bij de bedeling van een warme kerstmaaltijd aan de inwoners van de gemeente die het met ietsje minder moeten stellen.

Dit nieuwsbericht delen: