HERNE/GALMAARDEN – UPDATE woensdag 8u -Lokale besturen en hulpdiensten zijn uiterst alert voor mogelijke overstromingen

Zowel in Herne als in Galmaarden ging dinsdagavond om 21u het provinciaal rampenplan van start.

UPDATE woensdag 3 januari 08u

HERNE – Voorlopig lijkt de watertoestand in Herne gestabiliseerd te zijn. Het overloopgebied vulde in de loop van de nacht op tot ¾. Het peil is nadien terug gedaald tot ¼.
Op het cruciaal moment werd alles in gereedheid gebracht om een zestal woningen te evacueren. Dit is echter op de valreep niet moeten gebeuren.

Een bijkomend probleem was wel een defect aan de spoorwegovergang tussen de Patriot en Herne centrum. De lichten functioneerden maar de slagbomen sloten niet. Infrabel is ter plaatse en het probleem zou vrij vlug opgelost zijn.

GALMAARDEN – Ook hier werd de toestand op de voet opgevolgd. In de loop van de nacht werden de bewoners van  één woning in de Waterschaapstraat in de omgeving van de Driscartmolen  geëvacueerd. Zij konden terecht bij familie.

Voor beide gemeenten is om 9u een teamsvergadering met de provincie en alle betrokken geledingen voorzien.

Dinsdag 2 januari 16u

Van vandaag tot donderdag trekt een zeer actieve regenzone van west naar oost over het land, vannacht en morgen gevolgd door tal van hevige buien.

Op meerdere plaatsen wordt gevreesd voor wateroverlast. In Vlaanderen dreigt vooral de provincie Oost-Vlaanderen getroffen te worden, in Wallonië is in de provincie Luxemburg code oranje van kracht. In Ninove voorspelt de  Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)  voor vannacht code rood voor Dender- en Bovenscheldebekken. Momenteel valt ook Herne onder code oranje en Galmaarden geel.

Ook in Herne en Galmaarden worden maatregelen getroffen en blijft het 24/24u nauwlettend toezien op de situatie. De beide besturen volgen de situatie op de voet in overleg met de VMM, de noodplanningsdienst van de provinciegouverneur en de brandweer.

Een vergadering met de bevoegde instanties van ook de gemeente Galmaarden ging door om 15u. Alle ogen zijn gericht op de sites met de weervoorspellingen en  www.waterinfo.be. De problematiek van en rond de rivier De Mark is en blijft – niettegenstaande  de succesrijke werken – nog altijd een pijnpunt.

 1. In Herne zijn de Boesmoelenstraat, Nattendries, Hellingen, Smeyersmarkstraat, Kleine-Breemstraat,…. tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer wegens wateroverlast.
  In Galmaarden zijn dat de Munkbaan en mogelijks ook de Kwadestraat en de Modrielaan.
 2. Het contingent overstromingsgebieden (Herne) werd door de VMM in werking gezet. Om 16u was dit ¼ gevuld.
 3. De schotbalken in de waterkeringen aan de Rendries werden geplaatst.
 4. In Herne zijn er preventief zandzakken voorzien op volgende adressen: Stationsstraat brug, Spar Herne, Barrakendries beneden, Patriot, Scherpstraat Ijzeren plank, Kapel Kokejane (rond punt), Smeyersmark (zijde Geraardsbergsesteenweg).  Alleen wie daar nood aan heeft kan zich gaan bedienen. Nog deze avond wordt een lading van 1200 zakjes vanuit Nederland verwacht.
 5. Voor Galmaarden is men ook druk in de weer met zandzakjes te vullen. Wie preventief nood heeft aan zandzakjes kan die afhalen aan de gemeentelijke loods in de Schoolstraat in Tollembeek. Er is vandaag een ploeg van onze technische dienst ter plaatse tot minstens 20u.
 6. Verder blijven in Herne landbouwers met hun pompen standby om de vroegere Markbedding in het centrum te vrijwaren van wateroverlast.
 7. Zowel Herne als Galmaarden verstrekt informatie via hun respectievelijke facebookpagina’s.
  Pagina Herne: https://www.facebook.com/gemeenteHerne
  Pagina Galmaarden: https://www.facebook.com/gemeenteGalmaarden


Intussen werd ook het  noodnummer 1722 door FOD Binnenlandse Zaken geactiveerd. De bedoeling is dat mensen voor niet-dringende brandweerinterventies naar het nummer 1722 bellen, zodat het noodnummer 112 beschikbaar blijft voor mensen die dringende medische hulp of dringende brandweerhulp nodig hebben, met andere woorden als er nood is aan redding of sprake is van een levensbedreigende situatie. Leg niet in als u gevraagd wordt om even te wachten. Wanneer u inlegt en terugbelt komt u opnieuw achteraan in de wachtrij.

In geval van wateroverlast moet u dus NIET naar 112 bellen als er GEEN potentieel levensgevaar is.

=> Bel enkel 112 voor

Persoon gewond of in levensgevaar
Een andere levensbedreigende situatie
…..
=> Bel 1722 voor

Grote schade aan je dak
Straat onder water
Losliggend putdeksel
Overstroming in je kelder of in huis
…..
=> Contacteer een professionele dienstverlener of zelf handelen voor

Enkele verschoven dakpannen
Omgevallen boom in de tuin
Losgekomen dakgoot
Tuin onder water
Elektriciteitspanne
…..

Dit nieuwsbericht delen: