HERNE – ‘Leeshelden’ kregen bezoek van gedeputeerde Gunther Coppens

‘Leeshelden’ is een lees- en taalbevorderend project voor leerlingen uit het tweede en het derde  leerjaar met al dan niet leesmoeilijkheden. Het initiatief, dat aan zijn vierde jaar toe is, gaat uit van de provincie Vlaams-Brabant en wordt mee gedragen door vzw de Rand, vzw De Horizon en de regiobibliotheek Pajottenland & Zennevallei. Ook de gemeentelijke bibliotheek Petrus Naghel mocht zo deze morgen een twaalftal  ‘Leeshelden’ welkom heten. Zij kregen het bezoek van gedeputeerde Gunther Coppens en schepen Sandra Dero die hen evenals de vrijwilligers een hart onder de riem kwamen steken. Ook de ouders waren uitgenodigd.

Leesmotivatie

Tien weken lang, telkens de zaterdagmorgen, begeleiden Emma (studente Gezinswetenschappen), Caroline (leerkracht GO Markevallei 5de leerjaar) en Francine (gepensioneerde directie assistente) er de leerlingen opgedeeld in drie niveaugroepjes. Dan lezen ze samen uit inspirerende boeken. Aansluitend vindt er steeds een knutsel- of spelmoment plaats om het leesplezier nog meer te bevorderen. Hun luisterpubliek komt uit alle basisscholen in de gemeente. Het zijn immers de leerkrachten van het tweede en het derde leerjaar die hun leerlingen met wat leesmoeilijkheden er toe hebben aangezet om van deze gelegenheid gebruik te maken. Het is er vooral om te doen de gebeurlijke leesachterstand van de kinderen te verkleinen en hun leesmotivatie te vergroten.

Door samen met de bibliotheken een ondersteuningsaanbod voor de scholen te organiseren wil het partnerschap ook de gemeentelijke samenwerking tussen lagere scholen en bibliotheken versterken. Tot dusver kreeg het project al respons in 27 Vlaams-Brabantse gemeenten.

Het tij doen keren

Zowel de gedeputeerde als de schepen zijn het er over eens: op gebied van wiskunde en begrijpend lezen gaat de kennis van onze schoolgaande jeugd er heel zeker niet op vooruit. Beiden vinden het ook hun plicht om zich in te zetten om het tij te keren en vooral het lezen met al zijn voordelen te promoten. “Wie leest en verhalende en informatieve teksten begrijpt, kan veel kennis opdoen en zich dan ook beter en vlugger ontwikkelen. Lezen is ook een uitgelezen manier om taalvaardigheid te stimuleren”.

In Herne was het vandaag de laatste sessie van tien. Naast het bezoek van de gedeputeerde en van de schepen was de kous voor de jongens en meisjes nog niet af. Ook ‘Leesheld’ Warre was vandaag jarig. Taart was er dus voor zowel de goede afloop van het ‘Leesheldenproject’ als voor de gelukkige jarige.

Dit nieuwsbericht delen: