(GALMAARDEN-GOOIK-HERNE) – De naam van de nieuwe fusiegemeente is PAJOTTEGEM

De kogel is door de kerk. De naam van de nieuwe fusiegemeente wordt PAJOTTEGEM. Dat werd onder veel belangstelling in het Baljuwhuis in Galmaarden bekendgemaakt. Pajottegem was naast Glooiingen, Heidemark, Mooigem en Reinsberge één van de vijf mogelijke namen van de toekomstige fusiegemeente. De samensmelting van Galmaarden, Gooik en Herne is ingepland vanaf de komende legislatuur die ingaat op 1 januari 2025. De vergadering was toegankelijk voor alle gemeenteraadsleden en voor de algemene en de financiële directeurs van de drie gemeenten. De bijeenkomst werd in goede banen geleid door transitiemanager Mandus Fraignaert en zijn team van Probis dat gespecialiseerd is in advies, ondersteuning en begeleiding van fusietrajecten.

Dat die toekomstige naam een goed bewaard geheim is gebleven tot op de eindmeet is te danken aan de doeltreffende aanpak vanuit het begeleidende Probis waarbij ook de medewerking werd gesolliciteerd van deurwaarder Johan Vandevelde (Vollezele) en Vaudeville (Gooik) die zorgde voor de logistieke en technologische ondersteuning.

Speculatie

Tijdens en na de verschillende informatieavonden in de drie gemeenten werd al druk gespeculeerd over de nieuwe naam. Die discussie kreeg ook een klankbord in verschillende nieuwskranten, op TV-kanalen en uiteraard ook in grote mate op de sociale media.

In totaal werden 5225 geldige stemmen uitgebracht.  Van die stemmen gingen er 508 naar Glooiingen, 1564 naar Heidemark, 154 naar Mooigem, 1971 naar Pajottegem en ten slotte 1028 naar Reinsberge.


‘Pajot’ onder vuur

In de zoektocht naar die nieuwe naam is al vrij vroeg gebleken dat vooral Pajottegem bij vrij veel inwoners in de smaak viel maar dat ook Pajottegem vanuit verschillende hoeken onder vuur werd genomen. De meeste bezwaren werden geuit door organisaties, verenigingen en ook lokale besturen van buiten het klavertjedrie.. In de samenstelling van ‘pajot’ en ‘gem’ was het vooral ‘pajot’ dat wrevel veroorzaakte omdat ‘pajot’ te veel zou aanleunen bij ‘Pajottenland’.

Van 1230 naar 1

Het stappenplan om van meer dan 1230 aangeleverde namen tot Pajottegem te komen liep over verschillende etappes. In eerste instantie werd het kaf van het koren gescheiden om te komen tot goed 450 voorstellen. Uit die voorstellen mocht een jury per gemeente – samengesteld door personeelsleden, mandatarissen en een aantal plaatselijke deskundigen – maximaal 20 mogelijke namen weerhouden. Dat aantal werd dan door een gezamenlijke jury met betrokkenen uit de verschillende geledingen en experten op onder meer juridisch vlak en op gebied van heemkunde, etymologie, erfgoedkunde en toponymie onder de loep genomen en herleid tot de welgekende shortlist van 5 mogelijke namen. Tot 15 november konden dan alle  inwoners van 16 jaar en ouder online via de website https://groeienomkleinteblijven.be/ of via een papierenversie binnen te leveren op de gemeentehuizen, hun voorkeur kenbaar maken.

Een ding hebben de inwoners van Galmaarden, Gooik en Herne alvast al gemeen: geen enkele had tot voor 20 maart dit jaar kunnen vermoeden dat ze met hun allen de komende legislatuur zouden ingaan als inwoners van één en dezelfde landelijke gemeente. Neen, zover is het nog niet….. maar het ziet er naar uit dat enkel een ernstige verstoring het fusieverhaal nog zal kunnen verhinderen.

Dit nieuwsbericht delen: