Mag vuurwerk afgestoken worden in de politiezone PAJOTTENLAND ja of neen?

Met de eindejaarsperiode in aantocht steekt de problematiek van het afsteken van vuurwerk terug de kop op. Het algemeen politiereglement voor de politiezone Pajottenland die zich uitstrekt over de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen omvat daaromtrent het artikel 36.

In Vlaanderen werd in april 2019 een decreet uitgevaardigd dat vuurwerk verbiedt tenzij de lokale besturen er anders over beslissen. Op de vraag of zij dat de facto ook zullen doen luidt het antwoord al volgt:

Herne: neen
Lennik: neen
Pepingen: neen
Galmaarden: neen
Gooik: neen
Bever: ja

In Bever dienen de personen die overwegen vuurwerk in zijn diverse vormen op het gemeentelijk grondgebied af te steken voorafgaand een toelating aan te vragen. Iedere aanvraag wordt onderzocht en leidt dan tot een weigering of een toelating waaraan bepaalde afspraken en voorwaarden worden gekoppeld.

Vuurwerk versus impact

Het standpunt dat vuurwerk tijdens nieuwjaar niet verantwoord is, wordt vaak ondersteund door verschillende overwegingen, waaronder het impact op het milieu, de veiligheid van mensen en het welzijn van dieren. Hier zijn enkele redenen waarom sommige instellingen, verenigingen en particulieren pleiten voor een beperking of verbod op vuurwerk:

Veiligheid: jaarlijks worden er inderdaad veel ongevallen gemeld als gevolg van vuurwerk. Mensen kunnen gewond geraken door ongelukken met vuurwerk waaronder brandwonden, oogletsels en gehoorbeschadiging.

Milieueffecten: vuurwerk veroorzaakt lucht- en bodemvervuiling. De deeltjes die vrijkomen bij het afsteken van vuurwerk kunnen schadelijk zijn voor de luchtkwaliteit. Daarnaast worden veel gebruikte chemicaliën in vuurwerk beschouwd als milieuschadelijk.

Dierenwelzijn: huisdieren en wilde dieren ervaren vaak extreme stress en angst als gevolg van vuurwerk. De luide knallen kunnen leiden tot paniek bij dieren, en er zijn gevallen bekend waarin dieren gewond zijn geraakt of zijn weggelopen vanwege vuurwerk.

Kosten voor de gezondheidszorg: zoals is geweten leiden ongevallen door vuurwerk mogelijks tot ziekenhuisopnames. Dit legt een last op de gezondheidszorg, met kosten voor behandeling, revalidatie en andere medische diensten.

Er zijn lokale, nationale en internationale discussies over het reguleren of het beperken van het gebruik van consumentenvuurwerk. In Vlaanderen hebben al meer dan de helft van de gemeenten een vuurwerkverbod ingevoerd. Het bevorderen van alternatieven zoals lichtshows zonder vuurwerk, die minder schadelijk zijn voor het milieu en minder impact hebben op dieren, is een benadering die door sommigen worden gebruikt als alternatief.

Dit nieuwsbericht delen: