GOOIK – Lokale geschiedenis Boerenjeugdbond en Katholieke Landelijke Jeugd in boekvorm 

Het impact en de beleving in Gooik en omgeving van zowel de Boerenjeugdbond (BJB) als de Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ) werd door Jozef De Neef en Michel Doomst in een boekvorm gegoten die thans door de Heemkundige Kring van Gooik werd uitgegeven. ‘BJB-KLJ Gooik en Strijland – Een jeugdig groeimiddel op het platteland’ is zo het 54ste deel in de reeks ‘Bijdragen tot de Gooikse geschiedenis’.  De uitgave is een waardevol document dat de geschiedenis van de BJB-KLJ beweging in Gooik en Strijland weergeeft gedurende de periode van 1925 tot 1975. Het werk is gebaseerd op getuigenissen van ‘echte’ Gooikenaars. Hun herinneringen, hun beleving, hun foto’s en archieven en hun anekdotes werden gebundeld in een naslagwerk over de mooie tijd van niet alleen hun jeugd maar ook en vooral van ‘de’ lokale jeugd van pakweg 50 à 75 jaar geleden.

Van Boerenjeugdbond naar Katholieke Landelijke Jeugd 

Het verhaal van KLJ begon toen de Boeren- en Boerinnenbond in 1928 een jongerenafdeling oprichtten onder de naam ‘Boerenjeugdbond’. Die BJB-groepen focusten zich op jongeren vanaf 16 jaar want dat was de leeftijd waarop de meesten de school verlieten en gingen werken. Aanvankelijk hield de BJB zich bezig met de nascholing en vorming van de jonge carrièrestarters. Vanaf de Tweede Wereldoorlog besteedde de BJB ook steeds meer aandacht aan ontspanning en cultuur. De BJB-werking beoogde zo ‘de totale ontplooiing van land- en tuinbouwjongeren’.

Tijdens de jaren ’50 en ’60 veranderde het platteland sterk op maatschappelijk vlak. Niet alle plattelandsjongeren die zich aansloten bij de BJB kwamen nog uit de land- of tuinbouwsector. Om die reden verruimde de BJB zijn doelgroep en werking en veranderde hij in 1965 van naam: de ‘Boerenjeugdbond’ werd de ‘Katholieke Landelijke Jeugd’. Deze socio-culturele jongerenbeweging richtte zich voortaan tot alle jongeren in de dorpen van het platteland maar ging ook een bijzondere aandacht aan vorming voor jonge boeren en boerinnen besteden.

De KLJ is sindsdien, samen met Chirojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen Vlaanderen en KSA, uitgegroeid tot een van de 4 grote jeugdbewegingen in Vlaanderen. KLJ onderscheidt zich in deze groep door haar uitgesproken focus op het platteland. Al decennialang dragen KLJ’ers een rood sjaaltje met het KLJ-logo dat gebaseerd is op een grote boerenzakdoek.

En ook Groene Kring  

Vrij snel, in 1966, ontstond ook de ‘Groene Kring’, de KLJ-deelwerking die zich focust op de professionele ontwikkeling van jonge land- en tuinbouwers. Vanaf 1971 werd er een eerste echt Groene Kringgewest opgestart. Jonge land- en tuinbouwers vonden elkaar voor vorming en belangenverdediging. In december 1976 werd KLJ-Groene Kring als aparte vzw erkend met als doel ‘de vorming, de begeleiding, de voorlichting en de belangenverdediging van jonge land- en tuinbouw(st)ers, meer in het bijzonder op het vlak van hun beroep’. Binnen KLJ & Groene Kring vzw is KLJ derhalve de beweging geworden die zich richt op alle kinderen en jongeren op het platteland daar waar Groene Kring zich in hoofdzaak richt op jonge land- en tuinbouwers.

Jozef De Neef initiatiefnemer

Co-auteur Jozef De Neef is een actief lid van de Heemkundige Kring en was daarenboven van 1958 tot 1965 voorzitter van de lokale afdeling van de BJB. Vier jaar geleden werd het hem duidelijk. Hij zou eindelijk werk maken van een boek over de KWB/KLJ. “Al vrij vroeg kreeg ik daarbij de assistentie van Michel Doomst. Hij was mijn ‘reddende engel’. Het leggen van contacten, het vergaren van documenten, het uitschrijven van gebeurtenissen en het dubbelchecken van de aangereikte informatie alleen al hield ons niettegenstaande Michel’s uitgebreide kennis van alles wat met een computer te maken heeft toch nog vele maanden – zeg maar jaren – aan de slag. Tel daar nog een paar coronajaren bij en we komen tot vier jaar”.

Rijke jeugdwerking  

Ook burgemeester Gunther De Wilde – van wie gekend is dat hij ‘de jeugdbeweging’ hoog in het vaandel draagt – was één en al lof over het initiatief. Dat Gooik rijk is aan jeugdwerking weet hij dan ook ten volle toe te juichen: “Dat uniform is meer dan een broek, een rok of een trui. Het staat symbool voor respect, open geest, graag zien, rechtvaardigheid en groeimiddel. Bij de jeugdbewegingen worden zaadjes gelegd voor vele dingen. De jeugdbeweging steunen is inzetten op toekomst”.

Naslagwerk  

Gewezen burgemeester Michel Doomst: “Ik ben blij dat ik bij de voorbereiding van dit boek Jozef heb mogen van dienst zijn. Ook ik deel zijn bezorgdheid dat een schat aan waardevolle informatie die berust bij de generatie van tachtigers en negentigers van vandaag dreigt in de vergeetput te raken”. Op de praatstoel stelde co-auteur Michel vragen aan Theo Maris, Julien Pletinckx, Jozef Devoghel, André en Philip Jacobs, Lena De Smet, Julienne De Neef, Martin Baert en de meisjes van KLJ-Strijland.

Michel Doomst: “Dit boek mag zonder schroom de titel dragen van ‘naslagwerk’. Het geeft informatie vrij die getuigt van een manier van denken en handelen in het verleden en die niet alleen kenmerkend is voor een ruim bevolkingssegment maar ook invloed heeft gehad op het algemeen gedrag. Het gaat zelfs nog verder. Het geeft ook antwoord op het ‘waarom?”.

Het boek kost 22,50 euro voor niet-leden en 20 euro voor leden van de Heemkundige Kring van Gooik. Het wordt op verschillende plaatsen in Gooik, Lennik en Halle te koop aangeboden. Ook bij de Heemkundige Kring kan het besteld worden door een overschrijving op rekening BE28 7341 2225 0220. Daarbij komt wel nog 7,5 euro voor de portkost.

De moderator bij de voorstelling van BJB-KLJ Gooik en Strijland was de voorzitter van de Heemkundige Kring van Gooik Jean-Paul De Loecker.

Meer informatie is te bekomen via  info@heemkunde-gooik.be  of 0494/03 68 70.

Dit nieuwsbericht delen: