HERNE – Greta Thiels, de pionier van de lokale Ferm-kinderopvang, gaat na 44 jaar dienst met pensioen

Tijdens een gezellige bijeenkomst in het Dominicanessenklooster (Herne) mochten de collega’s van  de kinderopvang uit de regio Bever, Galmaarden, Gooik, Pepingen, Liedekerke, Schepdaal en Herne  samen het afscheid vieren van Greta Thiels die na een loopbaan van 44 jaar als dienstverantwoordelijke met pensioen gaat. Van de gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om het 45 jarig bestaan van de dienst onthaalouders in de schijnwerpers te zetten.

Naast haar vele collega’s van vroeger en nu mocht het afscheidsmoment ook rekenen op de aanwezigheid van clustermanager Gretel Smismans, provinciemanager Heidi Vanhove en directeur Ellen Verspeet evenals van de burgemeesters Kris Poelaert (Herne) en Ludo Persoons (Galmaarden)  en van schepenen en vertegenwoordigers van naburige besturen.

Onthaalouders een onmisbare schakel  

De Landelijke Kinderopvang (Ferm) organiseert al 45 jaar kinderopvang bij onthaalouders. In die zin zijn zij een onmisbare schakel in de combinatie van arbeid en gezin. Dienstverantwoordelijke Greta Tiels: “Doorheen de tijd zijn onthaalouders geëvolueerd van vrijwilligers naar bewuste vrouwen en nu ook mannen die met veel enthousiasme en toewijding een kwaliteitsvolle opvang aanbieden. Het doet dan ook deugd dat de gemeentebesturen aandacht en waardering betonen voor de mensen die dagdagelijks ter beschikking staan van jonge werkende gezinnen”. 

Greta’s verhaal begon in 1978 onder de noemer Lokale dienst vzw Gezinszorg van de Landelijke Beweging, een trein die in beweging werd gebracht door Patricia Dewandel en zijzelf als toen pas afgestudeerde. En zo zag ‘Gezinsopvang op het platteland’, een initiatief van de overheid, het toenmalig KVLV en de gemeentebesturen met pilootgemeente Galmaarden, het licht.

Patricia verhuisde en de jonge Greta werd na een paar maanden en op basis van selectieproeven als nieuwe verantwoordelijke belast met de uitbouw van de dienst. Ook diende zij daarbij de naburige gemeentebesturen waaronder Herne, Bever, Gooik en Pepingen te overtuigen van de meerwaarde van zo’n dienst. Met de hulp van een paar vrijwilligers waaronder ook Rita en Hilde werd een werkgroep samengesteld die maakte dat er in een paar jaar sprake was van 38 onthaalmoeders die zich ontfermden over 120 kindjes. Een belangrijke stap in het onthaalouderschap werd gezet in 2003 toen het vrijwilligersstatuut werd ingevoerd en waarbij ook het maximaal aantal kindjes per onthaalouder werd vastgelegd op 6 kindjes.

De meest recente en belangrijke pijler in de geschiedenis van de onthaalouders is 2014. Die ging  gepaard met de locatievergunning en maximaal 8 kindjes. Ook werd toen werk gemaakt van uitgeschreven regels die de kwaliteit met voorop de veiligheid moesten bewaken. Uit die periode dateren ook de nieuwe administratieve procedures die zweren bij het ‘registreren’. “Noteer wat je doet, doe wat je noteert en wat je niet kan aantonen heb je niet gedaan” was daarbij het uitgangspunt met controles alom. Niet altijd en voor iedereen een ideaal uitgangspunt. “Sterke vleugels werden moe en er werd en wordt nog steeds gesnakt naar evenwicht”, stelt Greta. “Het recent Vlaams Septemberakkoord met een paar honderd miljoen meer voor kinderopvang is één stap in de goede richting maar zal dat het tij doen keren? We hebben echt te weinig opvangmogelijkheden en onthaalmoeders. Daar waar 10 à 15 jaar geleden nog sprake was van meer dan 40 onthaalouders moeten we het nu stellen met goed 15. Het is dan ook duidelijk dat versterking heel dringend nodig is”.

“Het is bewezen dat de kwaliteit van de eerste 1000 dagen in een kinderleven gelden als fundament waarop de rest van een mensenleven gebouwd zal worden. Het is geen ik, wij of zij-verhaal. Het is een legpuzzel waarbij zowel de onthaalouders als de ouders als de gemeenten en de betrokken overheden hun verantwoordelijkheid moeten opnemen en er moeten voor zorgen dat de puzzel terug volledig kan opgevuld worden”, aldus nog Greta.

Rots in de branding

Voor het organiseren van het afscheidsfeestje van Greta ging een werkteam aan de slag. Niets werd dan ook aan het toeval overgelaten. Zowel de uitnodigingen als de zaalversiering als het sterrenbuffet werden zorgvuldig onder handen genomen. Wat vooral opviel waren de vele lovende woorden waaronder Greta als het ware werd bedolven. Er kwam zelfs een beeld- en klankmontage bij te pas. “Vele jaren was jij de ‘rots in de branding’ van de dienst onthaalouders in het Pajottenland. Je hebt de dienst mee vorm gegeven en alle veranderingen en watertjes doorzwommen met groot doorzettingsvermogen, loyauteit, respect en liefde voor je onthaalouders. Dank je en geniet volop van je pensioen”, was dan ook de dankbare boodschap die Greta mocht mee naar huis nemen.

Dit nieuwsbericht delen: