De GROEN trein arriveert nu ook in de nieuwe fusiegemeente  

Symbolischer kon het niet. De groene politieke familie verzamelde in de Coupee van het Hernse station om er de aftrap te geven van de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober 2024. Alwin Loeckx, directeur Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en kandidaat voor Groen, mocht  er in de goed gevulde gelagzaal van het knap gerenoveerde oude wachtlokaal een behoorlijk aantal sympathisanten verwelkomen. De vrijwilligers van vzw De Okkernoot, die hier een sociale project op poten zetten, zorgden voor de nodige lekkere biologische hapjes en dito streekbieren.

Het zaadje kan alleen maar groeien

Het uitgangspunt van deze avond gaat terug tot 4 mei 2017, de dag waarop in ’t Zwart Schaap in Gooik de campagne Buitengewoon Groen 2018-2024 van start ging. ‘Kom kennismaken met de groene en sociale gemeente van morgen’ viel toen al niet in dovenmansoren. Het zaadje was geplant en kon alleen nog maar groeien en dit nu ook in de nieuwe fusiegemeente. Hij verduidelijkte dat bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen in Gooik al 6,5 procent kiezers een groene stem uitbrachten, echter net iets te weinig om een mandaat te verzilveren. Door de uitbreiding met de buren van Herne en Gooik zit er nu in de nieuwe fusiegemeente één of meerdere zetels wel in. Hij brak een lans om niet bij de pakken te blijven zitten, het groen lokaal verhaal mee te schrijven en de verkiezingslijst van 29 kandidaten compleet te maken.

Covoorzitter als gast

Jeremie Vaneeckhout, covoorzitter Groen nationaal en Vlaams parlementslid, op roadtrip door Vlaanderen, was ingegaan op de uitnodiging zijn lokale groene vrienden een steuntje te komen geven. In een helder betoog verduidelijkte de gewezen Anzegemse schepen aan de hand van zijn boek ‘Vergeten land’zijn toehoorders waarom de politiek het platteland niet ‘rechts’ mag laten liggen.

Vragen uit het publiek waren onder meer:

Tot nu ging het hoofdzakelijk over items uit de softe hoek. Hoe combineer je evenwel het groene concept met de economische realiteit, de industrie, het ondernemerschap en andere hardere sectoren?

Vijfenzeventig procent Vlamingen bewonen  91 procent Vlaamse oppervlakte verdeeld over 287 gemeenten. En toch krijgen hun besturen slechts 42 procent van de centen. Is deze, al decennia lange, ongelijke verdeling door het Gemeentefonds niet dringend aan een grondige herziening toe? Bestaan er andere, alternatieve financiële middelen om de lokale kas te spijzen?

Hetzelfde verhaal viel te horen bij de taken van de provincies? Hebben zij nog een rol te vervullen op beleidsniveau?

Weinig of minder mobiele bewoners van het platteland raken vaak moeilijk in de stad. Hoe pakt Groen dit probleem aan?

Een bezorgde Gooikenaar wou weten of de plaatselijke industrie in de thuisgemeente van de nationale covoorzitter PFAS-sporen had nagelaten bij hem?

Dezelfde burger: wat antwoord je concreet op de vraag hoe kan ik mijn CO2-uitstoot tegen 2030 persoonlijk verminderen?

Een Hernenaar werd voor gek verklaard te kandideren op een groene lijst. De lokale bestuurders hier kiezen immers altijd de kant van de boeren. Hoe kan men groen en landbouw met elkaar verzoenen?

Het instrumentendecreet van mei 2023 om ruimtelijke realisaties op het terrein en de tools daarvoor te verbeteren en om een betere afweging te maken wordt verkeerd aangewend. Al te vaak moet de lokale gemeenschap voor de kosten opdraaien. Hoe kan het anders?

Redactie en fotomateriaal : Denis Deneulin (Herne)

Dit nieuwsbericht delen: