HERNE – De Sint op bezoek bij Crescendo dat 10 jaar bestaat

Op voorspraak van Crescendo, de jeugdafdeling van de Koninklijke Fanfare Sint-Pieters-Herleving (SPH) uit Sint-Pieters-Kapelle, kwam de Sint ook langs in de polyvalente feestzaal. Zoals van hem verwacht had hij ook wat zoet en wat lekkers bij om uit te delen aan alle ‘brave’ kinderen. En dat waren er veel!

De organisatoren hadden voorzien dat ieder kind individueel kon ontvangen worden door de Sint. Met een foto, een babbeltje en een schouderklopje maakte de Sint heel jong-Sint-Pieters-Kapelle te vriend. En kwam er dan toch hier en daar een kleine terechtwijzing bij te pas….. dan zorgden de geschenkjes en de goedlachse Piet ervoor dat alles vlug terug in de plooi viel. Intussen waren de overige Pieten druk in de weer om met de andere kinderen leute in de keet te brengen. En om het wachten op het individueel onderonsje met de Sint wat draaglijk te maken zorgde Crescendo intussen voor leuke sinterklaasdeuntjes.

Het opstarten

Het bezoek van Sint-Niklaas was meteen ook een gelegenheid even terug te blikken op hoe het voor Crescendo 10 jaar geleden begon en hoe het in die periode het ensemble is vergaan. Voorzitter Mark Janquart van SPH mocht indertijd met enige trots het bestuur van het nieuw jeugdensemble voorstellen. Voorzitter was Valerie Vaneckenrode, Mike Similon was secretaris en Maurien Janquart zou de events in goede banen leiden terwijl Justin Janquart de public-relations ter harte nam. De fanfarevoorzitter wenste Crescendo SPH toen een goede vaart toe en  had er dan al ook een bijzonder goed oog in. “Voor de verdere uitbouw van onze fanfare is een degelijke jeugdwerking onontbeerlijk”, gaf hij te kennen. “Niet alleen kunnen de jonge muzikanten zo muzikaal veel beter doorgroeien maar voor onze fanfare is het zeker ook een wissel op de toekomst”. Crescendo SPH is inmiddels uitgegroeid van slechts een handvol muzikanten indertijd tot een volwaardige partner voor de zeg maar ‘gevestigde’ fanfare nu. Intussen is het ook een erkende socio-culturele jeugdvereniging geworden met een aparte werking en een eigen bestuur.

Een nieuwe volwaardige afdeling

Nu toch al enkele jaren wordt in samenwerking met de Academie Muziek Woord Dans Gooik een tandje bijgestoken om jonge muzikanten in spé nog sneller, nog beter en nog doeltreffender te laten proeven van het plezier samen te musiceren en zo hun motivering voor zowel het muziekonderwijs als het verenigingsleven aan te zwengelen. Na een bewogen coronajaar zijn de verantwoordelijken er van overtuigd geraakt dat, mede door toedoen van SPH en Crescendo en in samenwerking met het gemeentebestuur van Bever, een volwaardige vierde afdeling van de Academie Gooik beslist potentieel had en als dusdanig door het departement Onderwijs kon opgenomen worden in het landschap van het deeltijds kunstonderwijs. De afdeling Bever met Crescendo is zo in de sporen kunnen treden van de Koninklijke Fanfare De Jonge Ware Broeders Herfelingen  en ‘t Muziek Herne. Die mochten eerder al onder dezelfde voorwaarden muzieklessen organiseren.

Een dynamische vereniging   

Crescendo is uitgegroeid tot een dynamische vereniging onder de vleugels en het waakzaam oog van zijn bestuur met thans Maurien Janquart, Sofie Knockaert, Sam Poelaert, Dries Maes en Emma Willems aan het roer. Buiten het musiceren heeft Crescendo nog veel meer pijlen op zijn boog. Zo biedt het binnen de vereniging de leden ook een volwaardige jeugdwerking aan met een eigen aanbod aan interne activiteiten, evenementen en muzikale vorming. Elke vrijdag komen de leden samen om muziek te maken en samen te groeien op het vlak van samenspel. Naast het muzikale hebben ze ook een andere soort werking in het leven geroepen. Zo is het jeugdensemble officieel erkend als een vereniging binnen het werkveld socio-culturele jeugdwerking. Via zijn gratis thematische activiteiten zoals de paaseierenraap en de ontmoeting met de Sint wil SPH Crescendo openstaan voor iedereen, ongeacht sociale achtergrond. Het beoogt daarbij via het muzikaal medium tevens een verbindende factor uit te maken in het fraaie Sint-Pieters-Kapelle en daarbuiten. Tijdens het jaarlijks kermisweekend organiseert SPH Crescendo overigens ook nog een grootse rommelmarkt en zet het bij die gelegenheid ook een leuk Crescendoterras op.

Een hecht en sterk muzikaal team 

SPH Crescendo blijft niet bij de pakken zitten en werkt volop verder aan de toekomst. Zo besliste het begin dit jaar de deuren ook open te zetten voor muzikanten met niet-fanfare instrumenten in de hoop nog forser te kunnen groeien als jeugdvereniging. Ze konden dan ook al vrij snel een jonge violiste in hun midden opnemen en later ook jonge pianisten. Het ensemble kijkt zo aan tegen een nieuw tijdperk waarin de instroom van niet-fanfare instrumenten bevorderd wordt naast die van klassieke instrumenten. Ook wordt er gewerkt aan werkvormen op vlak van percussie en aan een programma waardoor alle jonge muzikanten zouden kunnen deelnemen aan  straatoptredens. Het hoopt stellig zo steeds naar buiten te kunnen komen als één hecht en sterk muzikaal team.

Dit nieuwsbericht delen: