HERNE – Buurtbewoners zien windmolens van landbouwbedrijf niet zitten

Buurtbewoners zijn een online petitie opgestart tegen de plannen van het landbouwbedrijf Schoriels om op zijn bedrijf achter de loods en stal langsheen de Ekkelenbergstraat een middelgrote windmolen te plaatsen. Een eerste aanvraag voor een omgevingsvergunning werd voorlopig wel geweigerd door de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. Maar de buurtbewoners vrezen nu dat mits aanpassingen aan het project een nieuwe aanvraag wel zou kunnen ingewilligd worden.

“Ook de gemeente Herne heeft bij de aanvraag een negatief advies gegeven en acht omwonenden hebben zelf ook een bezwaarschrift ingediend. Wij vermoeden nu dat het landbouwbedrijf de aanbevelingen van de bestendige deputatie zal ter harte nemen en opnieuw een aangepaste aanvraag voor de bouw van een of meerdere kleine windmolens zal indienen. Alhoewel het hier om kleine windmolens gaat stelt de vraag zich of het wel aanvaardbaar is dat zo dicht tegen bestaande woningen windmolens worden geplaatst”, zegt initiatiefnemer André Tiels. “Volgens wetenschappelijk onderzoek hebben zowel kleine als grote windmolens in een straal van 600 m gevaarlijke gevolgen voor de gezondheid van mens en dier, en binnen een straal van 3 km nog steeds negatieve gevolgen voor de gezondheid. Verder dient er ook gedacht aan landschapshinder, slagschaduw, geluidshinder, oriëntatieverlies van vogels, insecten en andere dieren, waardeverlies van onroerend erfgoed en de economische haalbaarheid. Het landbouwbedrijf wil nu gelet op zijn stroomverbruik van 90.000kwh per jaar een vergunning voor minstens 2 à 3 windmolens aanvragen”.        

De initiatiefnemer nodigt nu de buurtbewoners die het ermee eens zijn dat het bouwen van kleine windmolens op de voorgenomen locatie onverantwoord en onaanvaardbaar is uit de petitie te tekenen. Zo wil hij samen met de buurtbewoners een sterk front vormen en een duidelijk signaal geven tegen het project.

De petitie is online beschikbaar onder de link: https://www.petities.com/tegen_windmolens_op_de_ekkelenberg_24a_1540_herne

Meer info kan bij André Tiels via atijl3@telenet.be of 0476/39.17.47.

Dit nieuwsbericht delen: