HERFELINGEN – Morgen dinsdag hinder aan het kruispunt steenweg Asse en Barakkenbergstraat

Morgen dinsdag 28 november voorziet de gemeente Herne wegeniswerken ter hoogte van de verbinding steenweg Asse met de Barakkenbergstraat  (Frituur 4 Armen). Die werken kunnen hinder en vertragingen voor de bussen van De Lijn en voor alle ander gemotoriseerd verkeer teweegbrengen.

Tijdelijke verkeersmaatregelen die van kracht zijn:.

Er is GEEN doorgang van steenweg Asse naar de Barakkenbergstraat.
Er is WEL doorgang van de Barakkenbergstraat naar steenweg Asse

De omleiding voor het gemotoriseerd verkeer loopt via de N285 (rotonde Kokejane) en Centrum Herne naar de N255 (Edingen-Ninove)

De bussen van De Lijn 102 en 160 ondervinden geen hinder op het traject van Edingen via Herne naar Leerbeek. In de richting van Edingen via Herne naar Leerbeek is er wel hinder. De aangepaste reisweg en de geschrapte haltes zijn te zien op bijgevoegde afbeeldingen.

Wie vanuit Herne richting Edingen wil reizen, kan gebruik maken van lijn 711.

Een oproep vanuit het gemeentebestuur voor wie de verkeersborden respecteert en de werfhekkens laat staan: je draagt zo zorg voor de  andere weggebruikers, wegenwerkers,… kortom voor de veiligheid van iedereen. En doordat je niet over de nog niet uitgeharde wegenis rijdt, verleng je de levensduur en de kwaliteit ervan,… kortom, je zorgt ervoor dat de investeringen goed renderen.

Dit nieuwsbericht delen: