LENNIK – Stugge weergoden stoorzender voor de traditionele jaarmarkt

Naast de winterkermis en de vele marktkramen bood de jaarmarkt van Lennik, inmiddels al toe aan haar 74ste editie, ook deze keer een vrij groot aantal andere activiteiten aan. De dierenwedstrijden met honderden mooie rasvertegenwoordigers blijven uiteraard een grote troef uitmaken. En ook de oude ambachtenbeurs, de oldtimertractoren en de kunsttentoonstellingen leverden een vruchtbare bijdrage tot het welslagen van het gebeuren. Overigens is de Lennikse jaarmarkt de afsluiter van het jaarmarktgebeuren in de provincie Vlaams-Brabant.

Dit jaar waren de weergoden het feestgebeuren wel niet bijster gunstig gezind. Gelet op de seizoenperiode waarin ze valt is de jaarmarkt wel wat gewoon maar deze keer bleven de fikse regenbuien aanhouden en dat liet zich dan ook bij het opstarten van de jaarmarkt voelen aan de volkstoeloop. Weliswaar waagden nadien steeds meer en meer bezoekers zich aan het trotseren van de weinig aanlokkelijke weersomstandigheden. Al bij al viel het bilan van deze editie dan toch ook nog vrij positief uit.

Veel medewerking en steun    

Geruggesteund door de belleman en de koninklijke harmonie St-Cecilia Sint-Martens-Lennik waren het Marc Govaert, de voorzitter van het jaarmarktcomité, en Johan Limbourg, de schepen voor feestelijkheden, die in aanwezigheid van burgemeester Irina De Knop de jaarmarkt voor geopend mochten verklaren. De voorzitter dankte vooral  het gemeentebestuur en de directie van de gemeentelijke academie voor muziek, woord en dans Peter Benoit voor hun medewerking evenals de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om alles in goede banen te leiden. Hij wees ook op de waarde van de jaarmarkt als sociaal gebeuren waarbij iedereen de gelegenheid krijgt elkaar te ontmoeten. Dank was er ook van schepen Johan Limbourg aan het adres van de leden en het almaar stijgend aantal broodnodige medewerkers van het jaarmarktcomité evenals aan de eigen gemeentelijke diensten voor de inspanningen om van de jaarmarkt ieder jaar opnieuw een hoogdag in het Lenniks sociaal leven te maken.             

De activiteiten van de jaarmarkt strekten zich uit over het Vetkot, de omgeving van het Andreas Maesiusplein, de Markt, de Dekenij, de Hendrik Ghijselenstraat, de Karel Keymolenstraat en de Schepenbank. Het centrum was dan ook afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Geen runderen meer?

Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant werd onder het toeziend oog van Prins het Brabants trekpaard in de kijker gesteld onder meer met een keuring en een hoefsmid. Speciale prijzen ‘Prins 2023’ waren er  voor de beste hengst en de beste merrie. De speciale prijzen ‘Beste veulens’ werden geschonken door het Prinscomité.

Jammer genoeg is de kans groot dat de wedstrijden voor runderen door de almaar strenger wordende sanitaire voorschriften een laatste keer doorgingen. Bij de wedstrijd en de tentoonstelling voor honden was een prijs voorzien voor iedere deelnemende hond. Ook kon een eigenaar een getekend portret van zijn hond winnen. De Oldtimertractoren (tractoren van voor 1981) vertrokken in stoet vanuit het centrum van Sint-Martens-Lennik naar de jaarmarkt waar ze dan tentoongesteld en gekeurd werden.

Kunsttentoonstellingen.

In het jaarmarktgebeuren waren ook drie kunsttentoonstellingen ingekanteld. In de raadzaal van het Vredegerecht in de ‘Schepenbank’ hield het fotografencollectief De Pajot een fototentoonstelling. In de Dekenij waren werken te bezichtigen van Adrien Versaen (assemblages in metaal en hout), Juffer – Stephanie Debuck (juwelen), Ute Kleber (schilderwerken) en van Jef Boel (schilderwerken). En in de sporthal Jo Baetens liep de expo ‘Kunst in Lennik’ rond het breed thema ‘Beestig’ in een organisatie van de Denkgroep Amateurkunsten. Hier werden werken getoond van amateurkunstenaars evenals sculpturen gemaakt door kinderen tijdens een workshop in de bib.

Bluescafé als afsluiter

In de zaal Academie was het jaarmarktcafé doorlopend toegankelijk. ’s Avonds werd de jaarmarkt daar afgesloten met een sfeervol bluescafé.

Het kernbestuur van de vzw Jaarmarkt Lennik is samengesteld uit voorzitter Marc Govaert, ondervoorzitter Edmond Geeroms, secretaris Erik O en penningmeester Johan L. Seynaeve.

Dit nieuwsbericht delen: