EDINGEN – La Gadouzienne deed dit jaar haar naam alle eer aan

Voor de 31ste editie van La Gadouzienne, de jaarlijkse MTB-tochten van fietsclub Cyclo Bol d’Air vanuit het sportcomplex Nautisport, tekenden toch nog meer dan 400 dapperen in. Zoals de vorige jaren bestond dat deelnemersveld uit een mengelmoes van lokale bikers en vrij trouwe clubdelegaties uit de ruime regio die zich uitstrekt over zowel Wallonië als Vlaanderen. De benaming ‘La Gadouzienne’ is een afgeleide van ‘gadouille/gadoue’ dat vrij vertaald kan worden als doorweekte aarde en modder. En die waren dit keer zeker prominent voorhanden. 

Voor de tocht van 28 km waren er 25 deelnemers, de 45 km werd gereden door 155 bikers, de 55 km was goed voor 70 moedigen en 43 diehards vertrokken voor de 68 km. Ondanks de vrij ongunstige weersomstandigheden van de jongste dagen werd het dan ook opnieuw een editie waar voorzitter Pascal Declercq, zijn bestuur en de meer dan 50 helpers best voldaan mogen op terugblikken.

De charme van ploeterpartijen

Zoals de benaming het reeds aangeeft en de weergoden het in die periode van het jaar doorgaans bepalen zijn de tochten vermaard om hun her en der haast niet te vermijden ploeterpartijen. En precies daar schuilt nu éénmaal de charme in van die onberispelijke organisatie waar het bestuur en de leden van de fietsclub telkenmale opnieuw borg voor staan. De Gadouzienne staat steevast op de jaarkalender van vele bikers uit Wallonië, het Brusselse en uit Vlaanderen maandenlang op voorhand aangevinkt. De club maakt er overigens ook een erezaak van de Vlaamse bikers naar bestvermogen in hun taal te bedienen.

Dat La Gadouzienne telkens een succesrijk MTB-gebeuren is wijten zowel de voorzitter Pascal Declercq als de penningmeester Bertil van Ertbruggen “aan de keuze van de datum, aan de doeltreffend gevoerde publiciteitscampagne, aan het optimaal gebruik van de sociale media en vooral ook aan de positieve mond aan mond reclame van de deelnemers die ieder jaar voldaan kunnen terugblikken op een tocht met dat ietsje meer. Cyclo Bol d’Air met boegbeelden zoals Dany Dehandschutter en Emile Durant staat immers bekend als de organisator van één van de meest populaire en meest attractieve MTB-tochten in de streek. Uiteraard zijn er ook telkenmale de weersomstandigheden. De overvloedige regen van de jongste weken en dagen kon het merendeel van de bikers wel door de vingers kijken maar voor sommigen zijn de onvermijdelijke zware stroken er dan wel te veel aan. Daar kunnen wij jammer genoeg niet aan sleutelen”.

Een goed gesmeerde organisatorische ketting

Een trotse voorzitter Pascal Declercq vervolgt: “Aan de inspanningen van onze club om van de tochten onder de vlag van La Gadouzienne een puike organisatie te maken zal het heel zeker niet liggen. Alles begint ruim maanden voordien met het indienen van de aanvragen voor toelating bij zowel het stadsbestuur als bij enkele  particulieren. Ook het luik veiligheid vergt een bijzondere aandacht. Om dat alles mogelijk te maken kan Cyclo Bol d’Air steunen op een kern van een tiental trouwe medewerkers die op hun beurt kunnen rekenen op de inzet van vele helpers en dat niet alleen de dag zelf maar ook dagen en zelfs weken en maanden voordien. Parcours uitstippelen en uitpijlen, stewards, de inschrijvingen, de bevoorradingsplaatsen, het vertrek- en aankomstlokaal, de bike wash, de pechverhelping en nog veel meer zijn allemaal onderdelen die scrupuleus moeten voorbereid worden. Iedereen die zich engageert is een schakel die deel uitmaakt van een ketting. Als er één schakel faalt, breekt de ketting en loopt de organisatie onvermijdelijk averij op. Ons bestuur is dan ook enorm erkentelijk tegenover al die helpende handen die mee bouwen aan het succesverhaal van onze Gadouzienne”.

Finale doorheen het prachtig stadspark

De kortste afstand, waar de organisatie overigens graag het label ‘familiaal’ opplakt, behelsde een tocht van 28 km en was voor iedereen best doenbaar. Na enkele stroken op wegen en veldwegen belandden de deelnemers al vrij vlug aan de rand van het bos van Edingen waarin een goed uitgekiende single track de behendigheid, de durf en de kracht van de bikers toch wel enkele keren op de proef stelde. Na een fikse en uiterst verzorgde eerste bevoorrading liep de finale doorheen het stadspark. De parcours van de overige afstanden drongen dieper de bossen van Edingen, Ligne en Silly binnen. De langste afstand dan weer leidde de ‘echte’ MTB-bikers tot in Cambron St-Vincent en de poorten van Pairi Daiza.

Volgend jaar wordt het alvast een ‘Gadouzienne’ met een speciaal aureooltje. Dat jaar viert de organiserende Cyclo Bol d’Air immers zijn 50-jarig bestaan.

Dit nieuwsbericht delen: