HERNE – Benefietconcert met een gastoptreden van de Oekraïense zangeres Liudmyla Pavlovska

Na een eerste concert in Gooik wist het benfietconcert ‘Music makes the world a better place’ in een organisatie van onder meer de Gooikse kunstacademie ook in Herne de toeschouwers aan te spreken. Met beide concerten wilden de initiatiefnemers een bijdrage leveren aan het neerhalen van muren en grenzen en aan het tot stand brengen van verzoening en educatie. Over de hele wereld wordt muziek immers gebruikt als doeltreffend middel voor het stimuleren van sociale cohesie in de maatschappij en voor het faciliteren om gemeenschappen samen te brengen.

Oekraïne

Het werd dan ook een gevarieerd en prachtig concert waarbij optredens van de leerlingen van de Hernse afdeling van de Academie Muziek, Woord en Dans werden ingekapseld in een programma waarbij ook de Oekraïense zangeres Liudmyla Pavlovska, het plaatselijk zangkoor Legato onder de leiding van Viviane Grisez en het zangkoor Singhet Vroo Burst onder de leiding van Gert Coppens zich van hun beste zijde lieten zien en horen. De opbrengst van de concerten gaat integraal naar Oekraïense muzikanten en naar de plaatselijke vzw Meegaan.

Liudmyla Pavlovska studeerde aan het Odessa Music College of Arts and Culture in Oekraïne en specialiseerde er zich in koordirectie en solozang. In Oekraïne werkte ze als zang- en pianoleerkracht en zette ze haar schouders onder talrijke benefietconcerten. Ze koestert een diepe passie voor typische volksliederen uit Oekraïne. Toen ze in 2022 omwille van de oorlog in Oekraïne uit haar land vluchtte bleef ze niet bij de pakken zitten. Gedreven door muziek ervaart ze het als haar missie om mensen samen te brengen en hen met de schoonheid van muziek te inspireren en te ontroeren.

Het meerstemmig koor Legato met dirigente Viviane Grisez is in de ruime regio Herne geen onbekende. Met een palmares dat zich vertaalt in gospelconcerten, benefiethappenings, Afrikaanse poëzieavonden, oorlogsherdenkingsmomenten, cabaret-en musicalshows, klassieke optredens alsook talrijke kerkgebonden activiteiten wordt het koor her en der gewaardeerd als een allround zangvereniging met een flink aandeel in het bewaren van vocaal erfgoed.

Het gemengd zangkoor Singhet Vroo uit Burst werd als kerkkoor opgericht in 1977 en heeft thans Hernenaar Gert Coppens als dirigent. De jongste jaren schitterde het al in heel wat creatieve projecten, onder meer in Praag, Polen, Wenen, Duitsland, Engeland en tijdens verschillende lokale concerten.

Meegaan vzw

Vzw MeeGaan is een leer- en tewerkstellingsproject dat zich richt op personen die (nog) niet of niet meer aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. De vzw wil een ervaringscentrum zijn waar medewerkers vertrouwen leren putten uit hun eigen talenten en extra vaardigheden kunnen aanleren en hen volwaardig laten deelnemen aan het maatschappelijke leven op basis van hun competenties. Die visie is ook de leidraad van het bakkersatelier ‘t Bruut in het Dominicanessenklooster in de H. Geeststraat op de grens Edingen/Herne. Twee bakkers zijn daar aan de slag en worden bijgestaan door medewerkers van de doelgroep en vrijwilligers. Dat gebeurt onder het toeziend oog van een team professionele agogen en dit volgens het eigen Megas-model

Enkele blikvangers uit het programma waren: Zing een nieuw lied voor de Vrede – naar Kees van Damme, Ave Maria – Giulio Caccini, Heal the World – Michael Jackson, Halsway Carol – Nigel Eaton, Een Kerstmis met licht – Bert Appermont en de Oekraïense folksongs Moon in the Sky, In the Cherry Garden en I will go to the distant Hills.

De begeleiding werd verzekerd door Yves Corsellis en de academiedirecteur Sarah Copriau aan de piano en door Bruno De Schaepdrijver op viool.

Dit nieuwsbericht delen: