GOOIK – Via ‘Vriendschapsbanken’ een plek creëren die uitsluiting en pesten tegengaat

Met een ‘Vriendschapsbank’ aan alle Gooikse dorpsscholen willen de schooldirecties, de oudercomités en het lokaal bestuur er de doeltreffendheid van toespitsen op de schoolgaande jeugd en haar zo de hand reiken om via een kleurrijke zitbank kleine ruzies en geschillen bij te leggen. Aan de basisschool De Oester in Strijland werd vandaag de eerste van die banken met de nodige luister ‘ingezeten’. Dat gebeurde in aanwezigheid van schepen voor onderwijs Christa Dermez, algemeen directeur Eric Van Snick, juf Carine Peetermans en haar leerlingen van het 4de leerjaar. Ook de andere scholen en afdelingen van  De Oester,  De Bron,  ’t Nestje Leerbeek de Dorpsschool Kester en de Academie Muziek, Woord en Dans krijgen eerstdaags zo’n kleurrijke ‘Vriendschapsbank’.

Een toevluchtsoord

Schepen Dermez: “Sinds nu toch al enkele jaren spreekt de Vriendschapsbank vele scholen aan. De doelstellingen achter de Vriendschapsbank aan de school zijn het ontwikkelen van empathie en bezorgdheid onder de leerlingen evenals het creëren van een plek die uitsluiten en pesten tegengaat. Kort, zij dient als toevluchtsoord voor kinderen die zich buitengesloten of eenzaam voelen of die angstig of ingekeerd van aard zijn. Wij weten dat door praten heel wat conflictjes kunnen worden opgelost. Hen daartoe faciliteiten bieden is een mooi perspectief. Niet dat onze scholen nu pestscholen kunnen genoemd worden , integendeel. Maar dat neemt niet weg dat er ook van tijd tot tijd onenigheden de kop opsteken.  Als een leerling nieuw, verlegen of gewoon eenzaam is, heeft hij nu een plek waar hij of zij kan in contact komen met andere leerlingen die hetzelfde meemaken. Maar ze kunnen ook wachten tot sociaal zekere of meer extroverte kinderen hen de hand reiken. De Vriendschapsbank is een goede manier om meer inclusieve relaties tussen leerlingen te creëren en solidariteit te bevorderen. Het is bewezen dat in scholen die een Vriendschapsbank hebben geïnstalleerd, er een betere socialisering van de leerlingen is en zo ook een versterking van het ‘wij- en het samen-gevoel”.

Rijk kleurenpallet  

Schepen Dermez: “De Vriendschapsbanken zijn gewild voorzien van een rijk kleurenpallet. Hiermee herhaalt men het concept dat ook achter onze regenboogzebrapaden schuil gaat en waarbij eveneens het accent wordt gelegd op diversiteit en verdraagzaamheid”.

Iedereen is anders en toch gelijk

Juf Carine: “Bij het begin van het schooljaar wordt duidelijk aangegeven dat ‘Iedereen anders is en toch gelijk’. Die leidraad is geldig voor iedereen, van groot tot klein. Wat we niet kennen, vinden we soms wat raar of eng. Hoe meer een kind in aanraking komt met allerlei verschillen en er op gewezen wordt dat juist die verscheidenheid een rijkdom is hoe socialer hij/zij zich zal gedragen. Als juf en begeleider hebben wij daarin een grote rol te spelen”.  

Dit nieuwsbericht delen: