GALMAARDEN – Jonge bomen van het herdenkingsbos Meerbroek aangeplant

Op de plantdag werden 350 extra bomen aangeplant die op termijn moeten uitgroeien tot een mooi nieuw groen en uitnodigend plekje om het volledig natuurgebied te ontdekken.

Partners

Twee jaar terug in de tijd, in volle coronaperiode, beslisten de raadsleden van de gemeenteraad éénparig om ter herinnering aan die zware crisis een plek in te richten waar mensen tot rust zouden kunnen komen, zouden kunnen terugdenken aan geliefden die ze verloren, troost zouden kunnen zoeken en terug hoopvol zouden kunnen vooruitblikken.

Het werd wel een lange zoektocht naar een geschikte locatie. Die diende aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo moest de toegang vrij zijn, moest de plek vlot bereikbaar zijn en moest ze bij voorkeur aansluiten op een toeristisch-recreatief netwerk. Na een aantal overlegmomenten en plaatsbezoeken met vzw De Mark werd de geschikte locatie gevonden. Ook eigenaar Natuurpunt werd bij het overleg betrokken en ging akkoord met de actie aangezien er een bebossingsplicht rust op het terrein.

Engagementen

Natuurpunt stelt het terrein ter beschikking voor aanplant en vraagt een toegankelijkheidspremie aan bij Agentschap Natuur & Bos om de toegangspaden van een vlonderconstructie te voorzien. Die werken zullen pas na goedkeuring van de premie vermoedelijk eind 2024 in het voorjaar 2025 kunnen worden uitgevoerd.

De vzw De Mark ondersteunde de plantactie van 18 november en stond in voor het plantklaar maken van het terrein. Ze neemt ook het verder onderhoud van het terrein op zich.

Het lokaal bestuur Galmaarden coördineert de actie, financiert de aankoop van het streekeigen plantgoed via de verkoopsactie ‘Vriend van het Groene Lint’ van vzw De Mark en restfinanciert de aankoop van het vlonderpad. En de technische dienst staat waar nodig in voor het afvoeren van het groenafval afkomstig van het terrein.

Foto’s ingezonden Lesley Vermeir – Deskundige communicatie Galmaarden

Dit nieuwsbericht delen: