GOOIK – Dank aan de manschappen van Intradura

Tot en met vrijdag 17 november is het de Week van het Afvalteam, een campagne die vraagt om meer respect. Ook in Gooik toonde het lokaal bestuur zijn waardering voor het team van de intercommunale Intradura dat het afval ophaalt of in ontvangst neemt op het recyclagepark evenals voor de mensen van de technische dienst en allen die meehelpen om Gooik proper te maken en te houden.

Die blijken van steun, erkentelijkheid en dankbaarheid voor de dagelijkse inzet kreeg gestalte via een ontvangst door burgemeester Gunther De Wilde, eerste schepen Christa Dermez en algemeen directeur Eric Van Snick in de werkplaats Openbare Werken in de Processiestraat. Dat ging gepaard met het aanbieden van een broodjesmaal als dank voor de dagelijkse inzet vaak door weer en wind.

Burgemeester Gunther De Wilde: “Een duim omhoog, een warme glimlach, een knipoog of bemoedigende woorden, dat vindt iedereen fijn. Ook de bevolking kan aan onder meer de GFT-, PMD- en huisvuilophalers haar dankbetuiging gestalte geven door het  afval correct aan te bieden, door respectvol om te gaan met de parkwachters die hun diensten en hulp bieden op de reclyclageparken en met alle netheidsmedewerkers die de leefomgeving van de Gooikenaar zo aangenaam als mogelijk maken. Sorteer je afval vooraf als je naar het recyclagepark gaat. Wacht niet tot net voor sluitingstijd. Ga liever wat vroeger, zodat je rustig kan uitladen en de parkwachter om raad kan vragen bij twijfel. Ook een gewoon complimentje kan wonderen doen want ook zij kunnen een extra aanmoediging best gebruiken”.

De manschappen van Intradura waren het initiatief meer dan genegen. “In de ruime omgeving zijn het alleen de gemeentebesturen van Herne en Gooik die ons een ontvangst aanbieden en ons zo een hart onder de riem steken”.

Dit nieuwsbericht delen: