Veel belangstelling voor de viering van Wapenstilstand in KESTER

Op 11 november worden de Wapenstilstand en de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog, ook wel de Groote Oorlog genoemd, herdacht in vrijwel alle steden en gemeenten. De herdenking krijgt ook weerklank in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en enkele andere Gemenebestlanden*. En die herdenking wordt nu overigens meer en meer ook doorgetrokken naar de slachtoffers van alle oorlogen en conflicten met daarbij ook de humanitaire acties, in de wereld.  

Dat was ook zo het geval in alle Pajotse gemeenten en deelgemeenten. In Kester werd de huldiging voorafgegaan door een optocht vanuit ’t Jagershof naar de kerk. De stoet met een ruime delegatie uit het lokaal bestuur en met de vaderlandslievende verenigingen kreeg het gezelschap van de plaatselijke Koninklijke Fanfare Sint-Martinus en de majoretten van het Accelero Twirling Team voor de gelegenheid voorzien van rood/gele vlaggen. Die kleuren staan officieel symbool voor de Vlaamse Gemeenschap en worden dan ook op de herdenkingen op 11 november meer en meer gebruikt.

Gebedswake

In de St-Martinuskerk was er een ingetogen gebedswake met voorganger Luc Dedobbeleer. In zijn vraag om verzoening legde de gebedsleider het accent op “Laat ons omkijken naar onze kleine en grote strijd, naar onze lafheid en ons geweld, naar onze boosheid en onze leugens en laat ons vergeven en om vergiffenis vragen”.  

Burgemeester Gunther De Wilde legde de klemtoon op het ontstaan van de Volkenbond met zijn  uitdagende opdracht voor het behoud van vrede. Hij sprak ook de hoop uit dat vooral jonge mensen uit de jeugdbeweging evenals de leerkrachten en hun leerlingen uit de ‘juiste’ geschiedenislessen ook de ‘juiste’ conclusies zouden trekken. Schepen Jonas De Maeseneer dan weer verwees naar de Gooikse Wereld & Cultuurmaand waarbij ook verschillende organisaties in het teken staan van verdraagzaamheid en toegevendheid. Hij had ook speciale bedankingen over voor Pat Delrue en zijn echtgenote Rita Dhondt voor hun belangrijke inbreng in de organisatie van de plechtigheid. De toespraken werden afgesloten met het spelen van het ‘Te Velde’.

Bloemenhulde

De geplogenheden werden afgesloten met een bloemenhulde aan het Heilig Hartbeeld met de gedenkplaten uitgaande van de Oudstrijdersbond Kester en met de tonen van het Belgisch en Vlaams volkslied.

Na het officieel gedeelte waren alle aanwezigen welkom op een ontvangst in ’t Jagershof.

De 11-november viering in Kester was een co-organisatie van het lokaal bestuur, de fanfare, de dorpsschool, Chiro Kester, Accelero Twirling Team en de parochie.

* 11 november is een nationale herdenkingsdag in België, Frankrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, Frans Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Nieuw-Caledonië, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre en Miquelon, Servië, Wallis en Futuna.

Dit nieuwsbericht delen: