Groen maakt het niet-ingediende aanvraagdossier Boerenlandschap Pajottenland bekend

Groen Pajottenland maakt het aanvraagdossier publiek van landschapspark Boerenlandschap Pajottenland. Deze documenten werden opgemaakt in opdracht van Provincie Vlaams-Brabant met inhoudelijke inbreng van streekorganisaties, de betrokken gemeentebesturen en tal van geïnteresseerden uit het Pajottenland met oog op de erkenning van het Pajottenland als landschapspark. Groen Pajottenland wil de niet-ingediende documenten bekendmaken zodat iedereen zicht kan krijgen op de acties uit het masterplan en actieprogramma.

“Het valt op dat er nergens sprake is van beperkingen of verplichtingen, alle voorstellen gaan uit van vrijwillige samenwerking en het aanbieden van kansen om het Pajottenland te waarderen en versterken.

Het dossier lag klaar, maar mocht niet ingediend worden…  Groen blijft het een grote gemiste kans vinden dat de CD&V gemeentebesturen van Galmaarden, Gooik en Herne hun steun voor het landschapspark op de valreep ingetrokken hebben. Zonder hun steun kon geen aanvraag ingediend worden en daardoor hebben we als regio de erkenning als landschapspark laten schieten.


De erkenning van het Pajottenland als landschapspark zou al dadelijk 15 miljoen euro middelen opgeleverd hebben om onze streek te versterken qua landbouw, erfgoed, natuur, cultuur, mobiliteit, toerisme… Maar het gaat over veel meer geld, want de komende jaren zal Vlaanderen prioritair investeren in de erkende parken.

Het niet-indienen van het landschapspark is louter politieke sabotage omwille van korte termijn belangen en profilering, met zware financiële gevolgen. Een volledig verkeerde beslissing van de CD&V gemeentebesturen van Galmaarden, Gooik en Herne, volgens Groen Pajottenland, zeker omdat net deze gemeenten onder financiële druk staan en daarom willen fuseren.

Groen Pajottenland vraagt om het dossier en de samenwerking de komende jaren verder te versterken om klaar te zijn indien een volgende Vlaamse regering een nieuwe oproep zou lanceren voor de erkenning van landschapsparken”.

Documenten: https://www.groenpajottenland.be/boerenlandschap_pajottenland

Dit nieuwsbericht delen: