Provincie Vlaams-Brabant heeft oog voor haar arbeidszorgmedewerkers

Samen met De Okkernoot vzw werd MeeGaan vzw tijdens de week van de arbeidszorg, die loopt van 6 tot 10 november, vanuit de provincie bedacht met een feestpakket. In die week zet de provincie Vlaams-Brabant meer dan 1500 arbeidszorgmedewerkers in de bloemen.

Zo stuurde de provincie naar alle 33 deelnemende organisaties een feestpakket/koffer, samengesteld door People Made, met producten van verschillende arbeidszorgorganisaties zoals een vlaggenlijntje en een bedankkaartje. Dat gebeurde begin deze week ook voor De Okkernoot (Vollezele), voor  De Okkernoot – De Coupee aan het NMBS-station (Herne)  en voor  Meegaan (Dominicanessenklooster Herne).

Bijzondere dank

Om die week van de arbeidszorg te voorzien van een extra dimensie hield Meegaan er aan haar vrijwilligers, agogen, bakkers, medewerkers,…. speciaal te prijzen. Zij werden donderdag na de werkuren door de kernverantwoordelijken ontvangen in het aanpalend Dominicanessenklooster om er hen allemaal te bedanken voor hun ijver en hun inzet. Dat ging gepaard met een natje en een droogje. De medewerkers van MeeGaan hadden intussen voor de gelegenheid het vrij kleurloze pakket, zeg maar koffer, omgetoverd tot een echt kleurrijk pronkstuk.

“Dagelijks zetten in onze provincie meer dan 1500 medewerkers en hun begeleiders zich in via arbeidszorg. Arbeidszorg is een werkvorm voor mensen die om persoonlijke of maatschappelijke redenen niet terechtkunnen in het reguliere circuit of het beschermde tewerkstellingscircuit. Deze mensen voeren begeleide, arbeidsmatige activiteiten uit in één van 33 arbeidszorginitiatieven om zo de aansluiting met een werkcontext en de maatschappij te maken”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie.

Onmisbaar

Meegaan voorzitter Sigrid De Vleminck: “Onze vzw die zich vooral bekommert over mensen met de ene of andere beperking is haar medewerkers meer dan dankbaar. Ze zijn gewoonweg onmisbaar. Samen vormen zij de bouwstenen, het cement, de voeg-, dak-, en andere onderdelen van onze vzw. Wat zijn we gelukkig om steeds en altijd op hen te mogen en te kunnen rekenen”.

In het dagelijks bestuur van de vzw mag Sigrid rekenen op de volle medewerking van secretaris Johan Nemegeer en de bestuurders Adinda Van Poucke, Marthe Van der Putten en Mia Stevens .

Dit nieuwsbericht delen: