GALMAARDEN – Weldra zonnepanelen op verschillende gemeentelijke gebouwen

Tijdens de jongste gemeenteraad werd een in-house opdracht goedgekeurd voor het plaatsen van zonnepanelen op verschillende gemeentelijke gebouwen. Het lokaal bestuur heeft zich via de ondertekening van het Burgemeestersconvenant geëngageerd tot het opmaken van een klimaatactieplan. Met dat plan wil het inzetten op een ambitieus gemeentelijk klimaatbeleid door onder andere projecten van hernieuwbare energie te realiseren en de CO²-uitstoot te verminderen. En daar het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen alvast in.

Energiedelen bijkomend voordeel  

“Bijkomend voordeel om nu zonnepanelen te leggen is dat er vanaf 2023 ook voor lokale besturen de mogelijkheid bestaat om energie te delen met andere gemeentelijke gebouwen. Daarom wensen wij met de gemeente over te gaan tot het plaatsen van zonnepanelen op verschillende gemeentelijke gebouwen: de gemeentelijke loods in Tollembeek, het Sociaal Huis in Galmaarden, de seniorenwoningen Akkerwinde in Vollezele en het Lokaal Opvanginitiatief in de Schoolstraat in Tollembeek”, zegt burgemeester Ludo Persoons. “Alvorens evenwel tot die plaatsing te  kunnen overgaan dienen er eerst een haalbaarheidsstudie en een netstudie uitgevoerd te worden voor deze gebouwen.  Belangrijk hierbij is dat de dakstructuur voldoet aan de nodige draagkracht en de dakconstructies van de gebouwen ook asbestvrij zijn. Afhankelijk van de definitieve netstudie zouden er in totaal 250 zonnepalen kunnen geplaatst worden. Dit betekent dat wij 48000 kgco² minder uitstoot zouden hebben per jaar”.

“Via het intergemeentelijk samenwerkingsverband Creadiv (Sunfin) kunnen we een volledig ontzorgd aankooptraject voor zonnepaneleninstallaties bestellen met de procedure van een in-house opdracht. Het volledig traject wordt begeleid en ontzorgd door de firma Earth, inclusief stabiliteitsstudie en netstudie tot en met het operationaliseren en keuren van de installaties. Als alles volgens plan verloopt zouden in het voorjaar van 2024 de eerste zonnepanelen kunnen geplaatst worden” aldus nog de burgemeester.

Dit nieuwsbericht delen: